21.7 °C, 4.6 m/s, 51.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU ieguldīs vairāk nekā miljonu eiro studiju programmu pilnveidē
LLU ieguldīs vairāk nekā miljonu eiro studiju programmu pilnveidē
10/10/2018

LLU sākusi īstenot projektu «Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide», kura laikā izvērtēs un pilnveidos studiju programmas un uzlabos universitātes pārvaldību.

Projekta mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura
kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt
labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības
personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

«Mēs kā universitāte līdz šim esam orientējuši savu darbību
nacionālām vajadzībām un lokāliem ģeogrāfiskiem apstākļiem.
Skatījāmies uz to, kas vajadzīgs Latvijai. Šādu darbības fokusu
noteikusi LLU specifiskā situācija, jo esam viena no augstskolām,
kura katru gadu saņem valsts un tautsaimniecības nozaru pasūtījumu
studiju programmu īstenošanai un noslēdz par to līgumu ar
Zemkopības un Izglītības un zinātnes ministrijām. Taču šobrīd
paralēli nacionālajām vajadzībām sākam skatīties plašāk uz pasaules
zināšanu tirgu un iespējām savas zināšanas eksportēt, tādēļ
tuvākajos gados izvērtēsim studiju programmas un pielāgosim tās
pasaules vajadzībām,» projekta ieviešanas nozīmi skaidro LLU
studiju prorektors Aigars Laizāns.

Projekta gaitā plānota ne tikai esošo studiju programmu satura
pilnveide un salāgošana nozaru attīstības vajadzībām, bet arī
universitātes organizatorisko un pārvaldības struktūru funkciju
izvērtēšana un pilnveide, universitātes kvalitātes vadības sistēmas
pilnveide, e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana
pārvaldības un internacionalizācijas vajadzībām, universitātes
vadības personāla zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveide,
starptautisks salīdzinošs izvērtējums un pārmaiņu plāna
aktualizācija.

A.Laizāns stāsta, ka augstskolu vadītāji visā valstī ir
zinātnieki un mācībspēki, kuriem reti ir pieredze labā pārvaldībā.
Turklāt arī studiju programmu direktori ir noteiktas nozares
mācībspēki, kas ieguvuši savu zinātnisko grādu vienā nozarē, taču
viņi vada studiju programmas, kas ir paredzētas plašākam tirgum.
Lielākoties viņi zina tikai savu virzienu, bet viņiem vajadzētu
redzēt kopējo laukumu lielākā izmērā un spēt pilnveidot to tādā
izskatā, lai veidotos laba programma, ar kuru ir apmierināti gan
darba devēji uz vietas, gan tā ir eksportējama.

«Atbilstoši projekta aktivitātēm organizēsim universitātes
vadības komandas apmācības par labu un ilgtspējīgu pārvaldību, lai
gan augstākā līmeņa vadītāji, gan studiju programmu direktori
prastu vadīt gan naudu, gan cilvēkus, gan studiju procesu,» tā A.
Laizāns.

Projektu LLU īstenos kopā ar sadarbības partneriem Dārzkopības
institūtu, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Latvijas Valsts
mežzinātnes institūtu «Silava», Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātnisko institūtu «BIOR».

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un tā aktivitātes LLU
īstenos turpmāko trīs gadu laikā. Kopējais projekta aktivitātēm
paredzētais finansējums ir 1 059 598 eiro, no kura Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 85 procenti –
900 658,29 eiro, bet valsts budžeta finansējums – 15 procenti
jeb 158 939,71 eiro.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva