23.2 °C, 2.9 m/s, 76.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU konkurētspēju noteiks studiju kvalitāte
LLU konkurētspēju noteiks studiju kvalitāte
26/01/2009

Viens no kritērijiem, kas noteiks, vai augstskola spēs konkurēt izglītības tirgū, būs studiju kvalitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mācību metodiskajā konferencē akcentēja mācību prorektors, profesors Arnis Mugurēvičs.

Viens no kritērijiem, kas noteiks, vai augstskola spēs
konkurēt izglītības tirgū, būs studiju kvalitāte, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mācību metodiskajā konferencē
akcentēja mācību prorektors, profesors Arnis
Mugurēvičs.

Viņš norādīja, ka šajos ekonomiskajos apstākļos izglītības tirgus
kļūst arvien šaurāks un aktualizēja augstākās izglītības kvalitātes
vērtēšanas nozīmību, kas turpmāk būšot pārmaiņu virzītājs tajā.

Konferences ievada plenārsēdē par intelektuālā īpašuma aizsardzību,
LLU zinātnisko potenciālu un studiju priekšmeta «Patentzinības»
iekļaušanu visu fakultāšu studiju programmās stāstīja LLU rektors,
profesors Juris Skujāns.

Lauksaimniecības enerģētikas institūta docents Žanis Klegeris
konferencē dalījās pieredzē prakšu organizēšanā ieviešot moduļu
sistēmu, tā uzlabojot prakšu efektivitāti un tās mērķtiecīgu vadību
jauno enerģētiķu sagatavošanā.

Mācību prorektora vietniece maģistrantūras jautājumos Dzidra
Kreišmane uzstājās ar ierosinājumiem par maģistra studiju
uzlabošanu, motivējot pamatstudiju studentus izglītoties augstākajā
līmenī. Viņa ieteica piedāvāt jaunas, interesantas studiju
programmas, attīstīt sadarbību ar darba devējiem pētniecisko tēmu
izvēlei maģistra darbos, kā arī modernizēt studiju procesu.

Konferences laikā notika arī struktūrvienību iepriekšējā gadā
sagatavoto studiju materiālu izstāde un konkurss. Nominācijā par
aktīvākajiem studiju materiālu sagatavotājiem pirmo vietu ieguva
Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta
kolektīvs, otro vietu – Tehniskās fakultātes Mehānikas institūta
pārstāvji, bet trešo vietu – Sociālo zinātņu fakultātes Filozofijas
katedras autori. Skatītāju simpātijas balvu saņēma Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes Ķīmijas katedras mācībspēki.

A.Mugurēvičs noslēgumā akcentēja, ka šogad ievērojami palielinājies
konferences līmenis, tā izdevusies, jo ieradušies daudzi mācībspēki
– vairāk nekā 300. Viņš pauda prieku, ka dalībnieki ar lielu
interesi piedalījušies abās plenārsēdēs «Prakses – absolventu
konkurētspējai» un «Maģistra studijas – karjeras izaugsmes pamats».
Šādi – vienlaikus veidojot diskusiju par divām tēmām – konferences
darbs tika organizēts pirmo reizi. Mācību prorektors pieļāva, ka
turpmāk šo pasākumu varētu rīkot vēl vairākās sekcijās.

Ikgadējais konferences vadītājs, Izglītības un mājsaimniecības
institūta profesors Ludis Pēks rosināja nākamā gada Mācību
metodiskajā konferencē pievērsties aktuālam tematam par studējošo
skaitu samazināšanos, īpaši pētot faktorus, kas ietekmē studentu
skaitu dažāda līmeņa studijās.

www.llu.lv