21.1 °C, 2.3 m/s, 87.3 %

Pilsētā

LLU lems par stipendiātiem
27/05/2008

11. jūnijā tiks paziņoti tie Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti, kuri nākamajā studiju gadā saņems Senāta, Kārļa Ulmaņa un Jāņa Čakstes stipendijas. Šodien, 27. maijā, noslēdzas visu iesniegto darbu prezentācijas.

Sintija Čepanone

11. jūnijā tiks paziņoti tie Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti, kuri nākamajā
studiju gadā saņems Senāta, Kārļa Ulmaņa un Jāņa Čakstes
stipendijas. Šodien, 27. maijā, noslēdzas visu iesniegto darbu
prezentācijas.

 «Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šogad
pretendentu uz stipendijām ir ievērojami vairāk, turklāt studentu
izstrādātie darbi ir uzteicami kā tēmas izvēles, tā arī kvalitātes
ziņā,» gandarījumu par studentu paveikto pauž LLU mācību prorektors
Arnis Mugurevičs. Šogad LLU Senāta stipendijai pieteikušies 14,
Kārļa Ulmaņa stipendijai deviņi, bet Jāņa Čakstes stipendijai četri
pretendenti. Stipendiju mērķis ir atbalstīt LLU pilna laika
klātienes studentus bakalaura un maģistra studiju līmenī, kuri
uzrādījuši augstas sekmes mācībās, veikuši zinātniski pētniecisko
darbību un ir aktīvi universitātes dzīvē.

 A.Mugurevičs atklāj, ka izšķirties,
kuriem studentiem piešķirt stipendiju, ir ļoti grūti. «Piemēram,
Senāta stipendiju var iegūt trīs cilvēki, taču šogad tai pieteicās
četrpadsmit, kas studē gan bakalaura, gan maģistra līmenī,» mācību
prorektors norāda, ka tieši tādēļ komisija ieteica Senāta
stipendijas saņēmēju skaitu palielināt līdz pieciem cilvēkiem. Par
to, vai šo ideju izdosies īstenot, vēl lems Senāts, jo, lai to
īstenotu, nepieciešami arī papildu līdzekļi – Senāta stipendijas
apmērs ir 110 lati mēnesī.

Savukārt Kārļa Ulmaņa stipendiju – 130 latus
mēnesī – piešķirs četriem studentiem, Jāņa Čakstes – arī 130 latus
– trijiem. Stipendiju piešķiršana tradicionāli norisināsies rudenī,
un visu to saņēmēju vārdi tiks ierakstīti universitātes Goda
grāmatā, kas glabājas augstskolas muzejā, savukārt godalgotie darbi
– apkopoti un izdoti atsevišķā krājumā.