24.5 °C, 2.9 m/s, 79.2 %

Izglītība

LLU maina starptautisko nosaukumu
05/03/2018

No marta LLU ir jauns angliskais nosaukums – Latvia University of Agriculture vietā, kas ir tiešs latviskā nosaukuma tulkojums, turpmāk starptautiskā vidē LLU būs pazīstama kā Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvijas Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitāte).

LLU Starptautiskās sadarbības centra vadītājs Voldemārs Bariss
skaidro, ka daudzās valstīs tā ir pieņemta prakse, ka augstskolas
nosaukums dzimtajā valodā atšķiras no angliskā nosaukuma – īpaši
lauksaimniecības nozarē. «LLU Konventa darba grupa pieņēma lēmumu
mainīt universitātes anglisko nosaukumu uz tādu, kas labāk
atspoguļo universitātes darbību – LLU ir astoņas fakultātes, un,
iekļaujot nosaukumā apzīmējumus «dzīvības zinātnes» un
«tehnoloģijas», mums ir iespēja parādīt plašāku universitātes
darbības spektru,» norāda V.Bariss.

Tāpat LLU ir Eiropas Dzīvības zinātņu universitāšu asociācijas
biedre, un ar nosaukuma maiņu tā apliecina savu piederību dzīvības
zinātņu universitātēm kopumā. «Arī no mārketinga viedokļa Dzīvības
zinātņu un tehnoloģiju universitāte ir labskanīgāks nosaukums.
Lauksaimniecību daudzi uzskata par pagājušajiem gadsimtiem
piederošu, un tas ir samērā šaurs sektors. Jaunais nosaukums
savukārt parāda, ka universitāte attīsta arī citus sektorus,
piemēram, veic zinātnisko darbību, apmāca informācijas tehnoloģiju
speciālistus,» tā LLU Starptautiskās sadarbības centra vadītājs.
Viņš papildina, ka bija iecere mainīt arī universitātes latvisko
nosaukumu, bet šis priekšlikums tika noraidīts, lai saglabātu
universitātes tradīcijas.

Foto: no JV arhīva