26.8 °C, 3.6 m/s, 38.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLLU nākamgad aktivizēs zinātnisko darbību un piesaistīs vairāk studentus
LLU nākamgad aktivizēs zinātnisko darbību un piesaistīs vairāk studentus
29/12/2008

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) būtiskākie mērķi nākamgad ir jaunu studējošo piesaiste, doktorantu un zinātniskās darbības aktivizēšana, kā arī mūžizglītības attīstīšana. Ar šādiem vārdiem LLU Konventa svinīgajā sēdē Ziemassvētku priekšvakarā uzstājās augstskolas rektors, profesors Juris Skujāns, atskatoties arī uz paveikto 2008. gadā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) būtiskākie
mērķi nākamgad ir jaunu studējošo piesaiste, doktorantu un
zinātniskās darbības aktivizēšana, kā arī mūžizglītības
attīstīšana. Ar šādiem vārdiem LLU Konventa svinīgajā sēdē
Ziemassvētku priekšvakarā uzstājās augstskolas rektors, profesors
Juris Skujāns, atskatoties arī uz paveikto 2008. gadā.

Kā pozitīvus LLU sasniegumus šogad rektors nepilnu stundu ilgajā
ziņojumā atzīmēja 800 darbinieku veselības apdrošināšanas
ieviešanu, Mūžizglītības centra atklāšanu, Jelgavas pils divu
fasāžu izgaismošanu, Biznesa un tehnoloģiju inkubatora «Valdekas
BITIS» izveidi un mācību pētījumu saimniecības «Vecauce»
modernizāciju, kā arī veiksmīgo darbu pie LLU nekustamā īpašuma
pārvaldības.

J.Skujāns norādīja, ka 2009. gada valsts budžetā sākotnējais
finansējums LLU tika plānots 12 346 682 lati, bet pēc tā
samazinājuma par 25% jeb 3 086 671 latu, apstiprināts 9 260 011
latu apmērā. Ņemot vērā ekonomiskos apstākļus, 2008. gadā realizēta
arī darba vietu optimizācija, samazinot LLU personālu par 80 štata
vietām.

Valsts kontroles aktīva darba augstskolā LLU administrācija šogad
strādājusi pie struktūrvienību nolikumu aktualizācijas,
universitātes stratēģijas realizācijas un studiju procesa
normatīvās bāzes pilnveidošanas, lai novērstu nepilnības šajos
dokumentos un sakārtotu izglītības iestādes darba juridiskos
aspektus.

Rektors atzinīgi novērtēja arī Latvijas Republikas 90.gadadienas
pasākumus, kuros iesaistījās LLU darbinieki, Lauksaimniecības
izglītības 145. gadadienu, kā arī Jelgavas pils 270. jubileju.

Zinātņu prorektors, profesors Pēteris Rivža bija gandarīts par LLU
zinātnieku īstenotajiem pasākumiem, akcentējot 195 realizētus
projektus par kopējo budžetu divu miljonu latu apmērā, 15
jauniegūtiem patentiem un 21 sagatavotu promocijas darbu.

Pēc rektora un prorektora ziņojuma sēdē tika godināti Latvijas
Zinātņu akadēmijas jaunie korespondētājlocekļi J.Skujāns un
Lauksaimniecības fakultātes profesore Zinta Gaile, promocijas
darbus aizstāvējušie doktori, LLU Jauno zinātnieku balvas ieguvēji
un Mācību grāmatu un studiju materiālu konkursa laureāti,
emeritētie zinātnieki, jaunie mācībspēki un Senāta stipendiāti.