16.9 °C, 1.6 m/s, 92.2 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU nākamnedēļ rīko Atvērto durvju dienu
LLU nākamnedēļ rīko Atvērto durvju dienu
05/10/2018

10. oktobrī no pulksten 10 līdz 14 Jelgavas pilī notiks LLU Atvērto durvju diena, kurā ikvienam – gan skolēnam, gan vidējo vai augstāko izglītību ieguvušajam – būs iespēja klātienē izzināt universitātes studiju programmu un mūžizglītības kursu piedāvājumu, apskatīt studiju telpas un laboratorijas.

LLU pārstāve Lana Janmere stāsta, ka Atvērto durvju dienā
ikvienam interesentam būs iespēja klātienē satikt visu astoņu LLU
fakultāšu pārstāvjus un uzzināt sev interesējošo par daudzveidīgo
studiju piedāvājumu vai arī jau pārliecināties par izvēlēto
nākotnes profesiju. Studenti un mācībspēki atbildēs uz jautājumiem
par uzņemšanas prasībām, vienoto uzņemšanas sistēmu, valsts
finansētajām studiju vietām un studiju maksu, stipendijām un
kredītiem, kā arī sadzīvi dienesta viesnīcās, brīvā laikā
pavadīšanas iespējām un citiem ārpusstudiju jautājumiem.

Paralēli notiks visu fakultāšu prezentācijas, kurās varēs iegūt
vispārēju informāciju par studiju saturu, izmaiņām studiju procesā,
karjeras iespējām un absolventu veiksmes stāstiem. Fakultāšu
prezentācijas Jelgavas pilī: no pulksten 10 līdz 10.20 –
Informācijas tehnoloģiju fakultāte; no 10.25 līdz 10.45 – Meža
fakultāte; no 10.50 līdz 11.10 – Tehniskā fakultāte; no 11.15 līdz
11.35 – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte; no 11.40
līdz 12 – Lauksaimniecības fakultāte; no 12.05 līdz 12.25 –
Veterinārmedicīnas fakultāte; no 12.30 līdz 12.50 – Vides un
būvzinātņu fakultāte; no 12.55 līdz 13.15 – Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte.

L.Janmere uzsver, ka vidusskolēniem Atvērto durvju diena var
palīdzēt izlemt kādus centralizētos eksāmenus kārtot pavasarī, lai
jau nākamajā gadā uzņemšanas konkursā varētu veiksmīgi pretendēt uz
valsts finansētajām studiju vietām. Katrā LLU studiju programmā ir
noteikti obligāti kārtojamie centralizētie eksāmeni un tādi, kas
dod papildus punktus. Piemēram, šeit varēs uzzināt, kāpēc vērtējums
bioloģijā ir svarīgs Lauksaimniecības fakultātē, nokārtots
centralizētais eksāmens fizikā dod priekšrocības Tehniskajā
fakultātē vai kāda nozīme ir vērtējumam vēsturē, ja izvēlētas
studijas socioloģijā.

Detalizēta informācija par visiem nepieciešamajiem eksāmenu
vērtējumiem pieejama arī LLU portālā
www.llu.lv/uznemsanas-nosacijumi-pamatstudijam.

Jāpiebilst, ka, lai sniegtu atbalstu zināšanu ieguvē eksaktajos
mācību priekšmetos, LLU piedāvā sagatavošanas kursus fizikā,
ķīmijā, matemātikā, bioloģijā un zīmēšanā. Pieteikšanās – līdz
janvārim, sazinoties ar Mūžizglītības centru, rakstot e-pastu
mc@llu.lv. Kursi notiek sestdienās no janvāra beigām līdz maijam.
«Tā ir arī papildus iespēja nopietnāk sagatavoties centralizētajiem
eksāmeniem un, nebaidoties no fizikas vai matemātikas lekcijām, jau
nākamā gada rudenī studēt Jelgavā,» atzīst L.Janmere.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva