20.7 °C, 2 m/s, 80.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU noslēgusi vienošanos par trīs projektu ieviešanu aktivitātē «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei»
LLU noslēgusi vienošanos par trīs projektu ieviešanu aktivitātē «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei»
30/11/2009

Mērķtiecīgs un apjomīgs darbs, gatavojot projektus Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātei «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei», vainagojies ar apstiprinājumu trīs LLU projektiem. Ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru noslēgts līgumus par projektu ieviešanu, vēsta LLU mājas lapā pieejamā informācija.

Ritma Gaidamoviča

Mērķtiecīgs un apjomīgs darbs, gatavojot projektus
Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātei «Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei», vainagojies ar apstiprinājumu trīs LLU projektiem. Ar
Valsts Izglītības attīstības aģentūru noslēgts līgumus par projektu
ieviešanu, vēsta LLU mājas lapā pieejamā informācija.

LLU Projektu daļas projektu vadītāja Dace Kaņepone informē, ka
projekta «Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu
pētījumiem» laikā tiks radītas jaunas tehnoloģijas, tehnoloģiskās
shēmas un iekārtas enerģijas ieguvei no alternatīviem
energoresursiem, kā arī noteikta šo tehnoloģisko risinājumu,
iekārtu ekonomiskā efektivitāte.

Otrs apstiprinātais un īstenojamais LLU projekts – «Latvijas
starpaugstskolu zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā»,
veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu sistēmbioloģijā,
sadarbosies datormodelētājiem ar eksperimentatoriem, lai raugu un
baktēriju metaboliskajā inženierijā, biotehnoloģisko procesu
projektēšanā un to vadības izstrādē izveidotu dinamiska
kvantitatīva datormodeļa pielietojumu.

Izstrādātajai metodoloģijai būs plašs pielietojums
biotehnoloģijā, biomedicīnā, pārtikas rūpniecībā un biodegvielas
ražošanā. Turklāt projekta sagaidāmie rezultāti attīstīs jaunu
zinātnes virzienu Latvijā, kas nodrošinās darbavietas uz zināšanām
balstītā bioekonomikā. Projekta kopējās izmaksas – 1 380 000
latu.

Trešais LLU projekts aktivitātē «Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei» ir «Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas
izveide» ar mērķi izveidot starpdisciplināru zinātniski pētniecisko
grupu pārtikas sistēmas integrētai izpētei, lai iegūtu inovatīvus,
drošus un kvalitatīvus pārtikas produktus. Projektu plānots aizsākt
decembrī un tā kopējā summa būs 1 123 321 lats.

ESF aktivitātes «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei» vispārējais
mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita
pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos
Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti. Aktivitāte paredz
atbalstu jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem, to atalgojumam un
darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās institūcijās,
jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai.
154 projektu konkurencē apstiprināti 35.

Foto: Gaļina Stubailova