17 °C, 1 m/s, 88.9 %

Izglītība

LLU notiks Topošo maģistrantu diena
30/05/2011

15. jūnijā pamatstudiju absolventi un citi interesenti ir aicināti uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Topošo maģistrantu dienu, kurā varēs uzzināt par uzņemšanu, zinātniskās darbības iespējām, kā arī jaunākajiem piedāvājumiem LLU augstākā līmeņa studijās.

www.jelgavasvestnesis.lv

15. jūnijā pamatstudiju absolventi un citi interesenti
ir aicināti uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Topošo
maģistrantu dienu, kurā varēs uzzināt par uzņemšanu, zinātniskās
darbības iespējām, kā arī jaunākajiem piedāvājumiem LLU augstākā
līmeņa studijās.

Pēcpusdienā, kas īpaši paredzēta topošajiem maģistrantiem, no
pulksten 15 līdz 18 Jelgavas pilī pie Vītņu kāpnēm varēs iegūt visu
nepieciešamo informāciju par 25 LLU augstākā līmeņa studiju
programmām, uzņemšanas noteikumiem, iespējām pretendēt uz kādu no
205 valsts finansētajām studiju vietām un dažādām stipendijām,
informē www.llu.lv.

«Pasākumu pārsvarā apmeklē tie, kas ir pārliecināti par vēlmi
studēt maģistrantūrā un jau ir izvēlējušies konkrētu studiju
virzienu – visbiežāk tajā nozarē, kurā zināšanas ir apguvuši
pamatstudijās. Daudz ir tādu, kas nezina, vai turpinās studijas
augstskolā, un šī ir diena, kad pieņemt lēmumu un izvēlēties
vispiemērotāko, interesēm atbilstošāko augstākā līmeņa studiju
programmu,» teic LLU karjeras konsultante Indra Graudiņa.

Konsultācijas par apgūstamajiem priekšmetiem, studiju gada
iedalījumu un formām – pilna un nepilna laika studijām, iespēju
apvienot studēšanu ar darbu un citiem interesējošajiem jautājumiem
sniegs maģistra studiju programmu direktori, mācībspēki un LLU
mācību prorektora vietniece maģistrantūras jautājumos Dzidra
Kreišmane.

Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar jaunumiem LLU maģistra studiju
piedāvājumā, tostarp reflektantiem no ārvalstīm paredzētajām 11
maģistra studiju programmām angļu valodā. Turklāt LLU pirmo gadu
e-studiju formā piedāvā apgūt profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programmu «Sabiedrības pārvalde».

«Maģistra studiju mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas
speciālistus zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam darbam, kā
arī dot pamatu studijām doktorantūrā. LLU maģistrantūras programmu
absolventi labi pārzina izvēlētās tautsaimniecības nozares aktuālos
jautājumus, attīstības tendences un patstāvīgi izmanto iegūtās
zināšanas, risinot sabiedrībai un nozarei nozīmīgas problēmas,» tā
D.Kreišmane.