22 °C, 2.8 m/s, 48.7 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU prorektors: «Augstskolas izvēlē jāvadās pēc interesēm, nevis reitingiem»
LLU prorektors: «Augstskolas izvēlē jāvadās pēc interesēm, nevis reitingiem»
13/04/2012

Vērtējot «Latvijas Avīzē» publicēto augstskolu reitingu, kurā LLU šogad ierindojusies 6. vietā, mācību prorektors Arnis Mugurēvičs uzsver, ka datus var izmantot analīzei, taču galīgais lēmums par augstskolas izvēli jābalsta uz katra personīgajām interesēm.

www.jelgavasvestnesis.lv

Vērtējot «Latvijas Avīzē»
publicēto augstskolu reitingu, kurā LLU šogad ierindojusies 6.
vietā, mācību prorektors Arnis Mugurēvičs uzsver, ka datus var
izmantot analīzei, taču galīgais lēmums par augstskolas izvēli
jābalsta uz katra personīgajām interesēm.

«Reitingus veido daudzi, jo tas pasaulē
šobrīd ir ļoti populāri. Jā, augstskolu reitings dod kaut kādu
orientieri augstākās izglītības piedāvājumā, bet jāsaprot, ka visi
reitingi pēc savas būtības ir subjektīvi,» norāda mācību prorektors
LLU portālā.

Salīdzinājumā ar pērno gadu šogad LLU
kopējā Latvijas augstskolu reitingā atrodas vietu zemāk. Reģionālo
augstskolu reitingā LLU vieta palikusi nemainīga – otrā, ziņo LLU
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Ilvija
Gaidukoviča.

«Pirmajā sešiniekā LLU svārstās, kopš
šis reitings pastāv. Pēc tā datiem varam izdarīt zināmus
secinājumus tikai paši par sevi. Tas ir labs materiāls analīzei,
lai mēs varētu saprast, kas mums turpmāk jāuzlabo. Uz kopējā fona
mūsu situācija nav slikta, bet mums vēl ir daudz, ko darīt –
jāanalizē tie kritēriji, kuros ir zemākie rādītāji, un mērķtiecīgi
jāstrādā pie situācijas uzlabošanas, piemēram, ārzemju studentu un
mācībspēku piesaistē, studentu atbiruma mazināšanā un citur,» saka
A.Mugurēvičs.

Mācību prorektors atzīmē, ka LLU visu
laiku notiek intensīvs darbs studiju kvalitātes pilnveidošanā un ar
to saistīto jautājumu risināšanā: «Strādājam pie akadēmiskā
personāla vecuma struktūras uzlabošanas, pasniedzēja darbam
piesaistot jaunos doktorantus. Arī publikāciju skaits,
palielinoties pētījumu veikšanai pieejamajiem līdzekļiem, tuvākajos
gados pieaugs. Lielāka problēma ir ar ārzemju studentu īpatsvaru,
un šajā jomā mums ir daudz darāmā. Tām augstskolām, kurām ir daudz
ārzemju studentu, ir iestrādnes jau no Latvijas neatkarības un pat
«padomju» laikiem, tāpēc šis LLU nav ātri atrisināms
jautājums.»

«Potenciālajiem studentiem iesaku daudz
neskatīties uz reitingiem un izvēlēties to studiju jomu, kura
viņiem ir sirdslieta, lai darba dzīve būtu interesanta. Galvenais
arī pārliecināties, vai studiju programma ir akreditēta, kas
liecina par to, ka tai ir atbilstoša studiju kvalitāte,» tā
A.Mugurēvičs.

Latvijas augstskolu reitings veidots,
balsoties uz iepriekš izstrādātu, pasaulē atzītu un praksē aprobētu
metodoloģiju, kas ietver desmit indikatorus jeb kritērijus:
studējošo un akadēmiskā personāla skaita attiecība, absolventu
īpatsvars, akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvars
pamatdarbā, akadēmiskā personāla vecuma struktūra, publikāciju
skaits uz vienu akadēmisko personu, ārzemju studentu īpatsvars, kā
arī Latvijas iedzīvotāju viedoklis par katras augstskolas
popularitāti, atpazīstamību un piedāvātās izglītības
kvalitāti.

Foto: Gita Ogņeva