22 °C, 3.8 m/s, 64.1 %

Izglītība

LLU Ražas svētki Vecaucē
05/11/2008

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācību un pētījumu saimniecībā «Vecauce» rīt, 6.novembrī, pulksten 14 svinēs tradicionālos Ražas svētkus. Reizē ar Ražas svētkiem augstskolas kolektīvs svinēs arī 145.gadskārtu lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā.

Ritma Gaidamoviča

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) mācību un pētījumu saimniecībā «Vecauce» rīt,
6.novembrī, pulksten 14 svinēs tradicionālos Ražas svētkus. Reizē
ar Ražas svētkiem augstskolas kolektīvs svinēs arī 145.gadskārtu
lauksaimniecības augstākajai izglītībai
Latvijā.

 

LLU Preses daļas vadītājs Juris Kālis
informē, ka Ražas svētkus ik rudeni rīko universitātes vecākā
fakultātes – Lauksaimniecības fakultāte sadarbībā ar saimniecības
speciālistiem un lauksaimnieciska rakstura zinātniski
pētnieciskajām iestādēm visā Latvijā.

Viņš arī min, ka atšķirībā no
iepriekšējām reizēm, šoreiz svētkus ievadīs zinātniski praktisks
seminārs «Lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā – 145»,
kas būs savdabīgs atskats uz kādreizējās Agronomijas fakultātes un
tās darba turpinātājas – Lauksaimniecības fakultātes izaugsmi
pēdējos septiņos gadu desmitos.

Seminārā dalībniekus plānots
iepazīstināt ar jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātiem, kā arī ar
«Vecaucē» paveikto biogāzes un alternatīvās elektroenerģijas
ražošanas jomā.

Svinīgā pasākumā iecerēts godināt arī
divu piemiņas balvu jaunos ieguvējus. «Vecauces» saimniecības
dibinātāja profesora Jāņa Berga piemiņas balvu augkopības nozarē
pasniegs emeritētajam zinātniekam profesoram Arturam Priedītem,
kurš akadēmiskajā vidē pazīstams kā izcils augu aizsardzības un
entomoloģijas speciālists un putnu pazinējs.

Savukārt profesora Jāņa Bērziņa piemiņas
balva lopkopības nozarē piešķirta Agrobiotehnoloģijas institūta
docentam Ziedonim Grīslim, kurš sekmīgi darbojas ģenētikas jomā,
tostarp apvienībā «Zilā govs». Pateicoties docenta plašajām
zināšanām un pieredzei zinātniskajā darbā, zilo govju skaits
Latvijā pēdējo gadu laikā no nepilna desmita izaudzis līdz aptuveni
600.

Abi balvu laureāti atbilstoši konkursa
nolikumam saņems diplomu un naudas prēmiju profesora mēnešalgas
apmērā.

Ražas svētku turpinājumā dalībnieki un
viesi Vecauces pilī varēs aplūkot augļu, dārzeņu un citu kultūru
izstādi, piedalīties jaunāko pārtikas produktu degustēšanā, kā arī
baudīt pašu sarūpētu kultūras un atpūtas programmu.

Mūsdienās Lauksaimniecības fakultāte ir
vienīgā vieta Latvijā, kur, studējot akreditētās programmās, var
iegūt augstāko izglītību lauksaimniecībā, kas absolventiem ļauj
sekmīgi vadīt lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumus, novērtēt,
attīstīt un ieviest vismodernākās tehnoloģijas augkopības un
lopkopības nozarē, darboties ģenētikas jomā un ganāmpulku
pārraudzībā.

Fakultātes rīcībā ir mūsdienīga
materiāli tehniskā bāze, kas izveidota mācību un pētījumu
saimniecībā «Vecauce» un «Pēterlauki», kā arī divos institūtos un
zirgkopības mācību centrā «Mušķi». Turklāt fakultātē strādā
lauksaimniecības nozarē valstī redzamākie mācībspēki un vadošie
pētnieki.