14.5 °C, 0.9 m/s, 95.4 %

Izglītība

LLU rīko Atvērto durvju dienu
02/10/2019

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) 9. oktobrī rīkos Atvērto durvju dienu. Interesentiem no pulksten 10 līdz 14 Jelgavas pilī būs iespējams uzzināt vispārīgus jautājumus par uzņemšanas kārtību un studiju norisi, kā arī apmeklēt lekcijas par katru no augstskolas fakultātēm un to īstenotajām studiju programmām.

Atvērto durvju dienas laikā varēs saņemt
konsultācijas par uzņemšanas procesu un prasībām LLU, īpaši
akcentējot tos kritērijus, kas katrā studiju programmā topošajam
studentam ļaus sekmīgāk pretendēt uz valsts finansētu studiju
vietu. Konkrētāk par katru fakultāti un tajā īstenotajām studiju
programmām varēs uzzināt lekcijās. Tās notiks konkrētos laikos: no
pulksten 10 līdz 10.25 – par Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultāti, no pulksten 10.25 līdz 10.45 – par Informācijas
tehnoloģiju fakultāti, no pulksten 10.50 līdz 11.10 – par Tehnisko
fakultāti, no pulksten 11.15 līdz 11.35 – par Meža fakultāti, no
pulksten 11.40 līdz 12.00 – par Lauksaimniecības fakultāti, no
pulksten 12.05 līdz 12.25 – par Veterinārmedicīnas fakultāti, no
pulksten 12.30 līdz 12.50 – par Vides un būvzinātņu fakultāti, no
pulksten 12.55 līdz 13.15 – par Pārtikas tehnoloģijas
fakultāti.

Par studiju procesu stāstīs arī augstskolas
studenti. Viņi pamatos savu izvēli studēt Jelgavā, kā arī dalīsies
pārdomās par to, kā šī izvēle ietekmēs viņu nākotnes karjeru un cik
viņiem ir plašas darba iespējas izvēlētajā nozarē. Tāpat jaunieši
varēs pastāstīt par praktiskām lietām, kas interesē topošos
studentus, piemēram, par ārpusstudiju brīvā laika pavadīšanas
iespējām augstskolā un pilsētā, dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Būtiski, ka Atvērto durvju dienas laikā būs
arī iespējams klātienē no pulksten 10 līdz 14 apmeklēt visas LLU
fakultātes un studentu viesnīcas. «Grupu ekskursijas rīkotas netiks
– interesentiem būs iespēja individuāli apmeklēt sev interesējošo
fakultāti, studentu viesnīcu un uzdot jautājumus arī uz vietas,»
norāda LLU pārstāve Lana Janmere.

Jāpiebilst, ka LLU Atvērto durvju dienu rīko
trīs reizes gadā: martā, jūnijā un oktobrī.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva