19.1 °C, 1.8 m/s, 94 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU studenti iepazīst Šauļu universitāti un tās iespējas
LLU studenti iepazīst Šauļu universitāti un tās iespējas
05/06/2012

LLU Lauku inženieru un Veterinārmedicīnas fakultāšu studenti viesojušies Šauļu universitātes dabaszinātņu fakultātē, lai iepazītos ar Lietuvas augstskolas studentu iespējām veikt pētniecisko darbu un runātu par turpmāko sadarbību.

www.jelgavasvestnesis.lv

LLU Lauku inženieru un
Veterinārmedicīnas fakultāšu studenti viesojušies Šauļu
universitātes dabaszinātņu fakultātē, lai iepazītos ar Lietuvas
augstskolas studentu iespējām veikt pētniecisko darbu un runātu par
turpmāko sadarbību.

Tas noticis projekta «Zinātnes un
ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos» gaitā, kur
Jelgavas pilsētas pašvaldība ir vadošais partneris sadarbībā ar
Lietuvas pilsētas pašvaldību, LLU un Šauļu universitāti. Projekts
paredz abās pilsētās veicināt uzņēmējdarbību, darba tirgu, kā arī
attīstīt tehnoloģijas augstākajās mācību iestādēs, informē Jelgavas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikācijas un mediju
attiecību galvenā speciāliste Egita Veinberga.

Šauļu universitātē Jelgavas studenti
apmeklēja Biotehnoloģijas un ģenētikas pētnieciskās laboratorijas,
kurās daļa aparatūras ir iegādātas par projekta līdzekļiem.
Jelgavniekiem bija iespēja pašiem izmēģināt jaunās tehnoloģijas un
salīdzināt ar pašmāju iespējām. Vizītes noslēgumā Šauļu
universitātes botāniskajā dārzā LLU studenti varēja iepazīties ar
retajām augu sugām. Nākamo mācībspēku, studentu un abu pilsētu
uzņēmēju tikšanos plānots organizēt Jelgavā šī gada rudenī, kad LLU
Veterinārmedicīnas fakultātē un Lauku inženieru fakultātē tiks
organizētas Atvērto durvju dienas un ikvienam interesentam būs
iespēja apskatīt projekta gaitā izremontētās laboratorijas un
iegādāto aprīkojumu.

Realizējamā Latvijas–Lietuvas pārrobežu
projekta «Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un
Šauļos» mērķis ir attīstīt tehnoloģiju pārneses centrus un to
iespējas, veicināt uzņēmējdarbību Jelgavas un Šauļu pierobežas
teritorijā. Centri palīdzēs vidusskolēniem, studentiem,
zinātniekiem un potenciālajiem uzņēmējiem gūt nepieciešamo
informāciju par iespējamajiem sadarbības modeļiem radioaktivitātes
un būvmateriālu testēšanas jomu attīstībā Latvijas un Lietuvas
pierobežas teritorijā. 

Sadarbības veidošana starp tehnoloģiju
pārneses centriem Jelgavā un Šauļos paredz pašvaldību, augstskolu
un uzņēmēju sadarbību jaunu augstas pievienotās vērtības produktu
radīšanā, kā arī jaunu pārrobežu kontaktu veidošanu starp
uzņēmējiem, studentiem un zinātniekiem.

Jāpiebilst, ka abās augstskolās jau ir
izstrādātas tālmācības programmas trijās valodās, kas interesentiem
būs pieejamas elektroniski. LLU tās ir mācību programmas
energoefektivitātes akustiskas jomās, kas ietver vides trokšņu
mērījumus, celtniecības akustiku. Augstākajās mācību iestādēs abās
pilsētās veikti programmu apguvei atbilstošu laboratoriju
infrastruktūras uzlabošanas pasākumi – telpu remontdarbi un
mērījumu veikšanai nepieciešamās aparatūras iegāde, kas mācību vidi
padara mūsdienīgāku.

Projekta kopējais budžets ir 401 584
lati, no tiem Jelgavas pilsētas pašvaldībai projekta realizācijai
paredzēti 98 670 lati. No šiem līdzekļiem ERAF līdzekļi – 83 870
lati, bet pašvaldības līdzfinansējums – 14 800 lati, kas ir 15
procenti no finansējuma.