21.6 °C, 2.7 m/s, 56.2 %

Pilsētā

LLU studenti vēl jaunu pašpārvaldi
18/02/2009

Šodien paralēli «Ēnu dienai», kurā skolēniem pirmo reizi iespējams «ēnot» arī studentus, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinās Studentu pašpārvaldes domes vēlēšanas, kurās šogad studentiem iespējams nobalsot par rekordlielu partiju skaitu – četriem sarakstiem. Universitātē informē, ka studentiem iespēja nobalsot tikai savā fakultātē, bet pagaidām balsošana notiek visai kūtri. Pašpārvaldes vēlēšanas notiek līdz pulksten 17.

Ritma Gaidamoviča

Šodien paralēli «Ēnu dienai», kurā skolēniem pirmo reizi
iespējams «ēnot» arī studentus, Latvijas Lauksaimniecības
universitātē (LLU) norisinās Studentu pašpārvaldes domes vēlēšanas,
kurās šogad studentiem iespējams nobalsot par rekordlielu partiju
skaitu – četriem sarakstiem. Universitātē informē, ka studentiem
iespēja nobalsot tikai savā fakultātē, bet pagaidām balsošana
notiek visai kūtri. Pašpārvaldes vēlēšanas notiek līdz pulksten
17.

LLU Studentu pašpārvaldes vēlēšanu komisijas vadītāja Laura Gavare
portālam www.jelgavasvestnesis.lv
atklāj, ka vēlēšanas ir sākušās, taču liela studentu balsošanas
aktivitāte vēl nav vērojama. «Šobrīd vēl nevaru neko pateikt par
citām fakultātēm, kuras ir ārpus pils, taču pilī vēlētāji ir visai
kūtri. Nelielas rindas līdz šim manītas Lauksaimniecības fakultātē.
Manuprāt, kūtrā balsošana izskaidrojama ar to, ka vēl ir rīts, bet
vēlēt varēs līdz pat pulksten 17, kā arī vēl nav bijis neviens
garāks starpbrīdis. Lai gan jāteic, ka balsotāju skaitu ietekmēs
noteikti arī tas, ka daudziem studentiem, kuru fakultātes atrodas
pilī, šodien lekcijas ir fakultāšu ēkās, kas atrodas citviet
pilsētā, nav zināms, vai viņi līdz pilij vispār atnāks,» tā
L.Gavare.

Viņa arī atklāj, ka šovakar varētu būt zināmi balsošanas rezultāti
no visām deviņām fakultātēm, bet rīt tie tiktu saskaitīti kopā. Tad
arī būs zināma jaunā dome, vadītājs tiks ievēlēts nākamnedēļ, bet
valde – aiznākamnedēļ. Tagadējās Studentu pašpārvaldes vadītājas
Lailas Ozolas vadīšanas pilnvaras šajā amatā beigsies 25.
februārī.

Atgādinām, ka šajā gadā uz pašpārvaldes vēlēšanām kandidē
rekordliels skaits partiju – veselas četras. Vēlēšanās 
kandidē partija «Vox alumnus» jeb «Studentu balss», kuras līderis
ir Meža fakultātes 2. kursa students Artūrs Bukonts, Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes 1. kursa students Pēteris Mičulis ar
sarakstu «Kubikmetrs», Tehniskās fakultātes 2. kursa maģistrants,
viens no Mehu dienu organizatoriem Ansis Saliņš ar sarakstu
«Nothing special» un Ekonomikas fakultātes 2. kursa students Jānis
Cunskis ar sarakstu «Tava partija».

Studentu pašpārvaldi ievēl vispārējās vēlēšanās uz vienu gadu.
Tiesības balsot un tikt ievēlētiem ir visiem pilna laika
studējošajiem. Vēlēšanu iecirkņi būs izvietoti visās fakultātēs,
tomēr studentiem ir iespēja nobalsot par sev tīkamo sarakstu tikai
savā fakultātē.

LLU Studentu pašpārvalde ir biedrība, kuras mērķis ir pārstāvēt
augstskolas studējošo akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta
intereses universitātē, kā arī citās iestādēs, uzņēmumos un
organizācijās, veicinot universitātes un studentu atpazīstamību
Latvijā. Tajā ir 21 ievēlēts biedrs un visu deviņu fakultāšu
studentu pašpārvalžu pārstāvji – kopā 30 biedri.