16.7 °C, 1.6 m/s, 82.4 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU studiju noslēguma darbus pārbaudīs vienotajā plaģiāta kontroles sistēmā
LLU studiju noslēguma darbus pārbaudīs vienotajā plaģiāta kontroles sistēmā
21/05/2014

Pašlaik LLU jau sākusies bakalaura un maģistra studiju programmu gala darbu aizstāvēšana, un LLU informē, ka šogad visi iesniegtie studiju noslēguma darbi tiks pārbaudīti arī starpaugstskolu vienotās datorizētās plaģiāta kontroles sistēmā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Pašlaik LLU jau sākusies bakalaura un maģistra studiju
programmu gala darbu aizstāvēšana, un LLU informē, ka šogad visi
iesniegtie studiju noslēguma darbi tiks pārbaudīti arī
starpaugstskolu vienotās datorizētās plaģiāta kontroles
sistēmā.

Šogad LLU studējošajiem, kas iesniedza darbus noslēguma
pārbaudījuma kārtošanai, nācās saskarties ar izmaiņām, jo,
pamatojoties uz LLU studiju prorektora rīkojumu, studiju noslēguma
darbi sākot ar šo gadu jāiesniedz arī elektroniskā formātā un
jāaugšupielādē LLU Informācijas sistēmā, lai tie būtu pieejami
plaģiātisma pārbaudei. Līdz ar to LLU ir oficiāli pievienojusies to
augstskolu pulkam, kas atbalsta akadēmiskā godīguma principus un
pieteikušas cīņu plaģiātismam, informē LLU pārstāve Lana
Janmere.

Jau ziņots, šī gada 24. janvārī astoņu augstskolu (Latvijas
Universitāte, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un kultūras
augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes
Augstskola, LLU un Liepājas Universitāte) rektori parakstīja
sadarbības līgumu par starpaugstskolu vienotās datorizētās plaģiāta
kontroles sistēmas izveidi un lietošanu.

Turpmāk arī LLU iesniegtos studiju noslēguma darbus pārbaudīs,
salīdzinot ar visu augstskolu šī un iepriekšējo gadu sistēmas datu
bāzē uzkrātajiem studiju darbiem. Perspektīvā plānota arī citu
studiju darbu pārbaude vienotajā sistēmā.

Datorizētā sistēma norādīs uz sakritībām iesniegtajos darbos,
taču sakritību apjomu izvērtēs un lēmumu pieņems kompetenti
darbinieki. Katrs sistēmas atklātais gadījums tiks izvērtēts
individuāli, bet būtiskais ir tas, lai pētījumā izmantotajām citu
autoru atziņām un attēliem tekstā būtu norādītas atsauces un
izmantotie avoti būtu iekļauti studiju noslēguma darba
bibliogrāfijā.

Pamatojoties uz LLU studiju nolikumu, studiju noslēguma darbi ir
bakalaura darbs, diplomdarbs, diplomprojekts, kvalifikācijas darbs
vai maģistra darbs. Tikai pēc tā veiksmīgas aizstāvēšanas valsts
pārbaudījumu komisija lemj par studiju virzienam atbilstoša grāda
un/vai kvalifikācijas piešķiršanu.

 

Saistītā ziņa

Ar
speciālu datorprogrammu pārbaudīs, vai studiju noslēguma darbos nav
plaģiātu