23 °C, 2.4 m/s, 57.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU un «Latvijas valsts meži» sadarbosies, sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus
LLU un «Latvijas valsts meži» sadarbosies, sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus
16/05/2012

LLU rektors Juris Skujāns un akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži» (LVM) valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks parakstījuši līgumu, kas paredz vispusīgu un kvalitatīvu sadarbību augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā atbilstoši nozares pieprasījumam.

www.jelgavasvestnesis.lv

LLU rektors Juris Skujāns un
akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži» (LVM) valdes
priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks parakstījuši līgumu, kas paredz
vispusīgu un kvalitatīvu sadarbību augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanā atbilstoši nozares pieprasījumam.

LLU preses sekretārs Juris Kālis
informē, ka izglītības satura jautājumos puses apņemas sadarboties
jaunu studiju programmu izveidē un esošo aktualizēšanā, pētniecisko
darbu tematikas izstrādē, studentu prakšu pilnveidošanā, kā arī
atbilstošas programmatūras un praksē pielietojamo tehnoloģiju
izmantošanā studiju procesā. Savukārt akadēmiskā personāla
tālākizglītības jomā plānots izvērst mācību spēku stažēšanos
sabiedrības lielākajās struktūrvienībās un sniegt arī atbalstu
starptautiskās sadarbības un kompetences paplašināšanā.

Studentiem paredzēts sniegt atbalstu
viņu dalībai profesionālās meistarības konkursos, piedāvāt prakses
vietas un atbilstošas stipendiju programmas. Turklāt jau tagad
sabiedrības piešķirto stipendiju konkursā ir iespēja piedalīties ne
vien ar meža kopšanu un izstrādi saistīto studiju programmu
studentiem, bet arī zemes ierīkotājiem, vides aizsargiem,
biologiem, ainavu arhitektiem un citās radniecīgās programmās
studējošajiem.

Akcentējot noslēgtā sadarbības līguma
nozīmību, R.Strīpnieks atzīmē, ka no visiem vairāk nekā 1000
sabiedrībā strādājošajiem aptuveni 70 procenti ir LLU absolventi,
kuri nāk ne tikai no Meža, bet arī citām fakultātēm, jo mūsdienu
modernajā saimniekošanā nozarē ir vajadzīgi gan ar inženiertehnisko
domāšanu un attīstītām komunikācijas spējām apveltīti speciālisti,
gan teritorijas plānotāji, ekonomisti, programmētāji un vēl citu
jomu profesionāļi.

Savukārt Meža fakultātes dekāns Dagnis
Dubrovskis piebilst, ka tieši šogad panākts ievērojams pavērsiens
meža nozares vadošo speciālistu iesaistīšanā studiju procesā.
Gandrīz katru nedēļu fakultātē ar lekcijām viesojas vismaz viens
augstas raudzes speciālists, kurš iepazīstina ar galvenajām
attīstības tendencēm nozarē, sniedz ieskatu jaunāko tehnoloģiju
pielietošanā, nostiprina pārliecību, ka, neraugoties uz nelielo
kadru mainību, sabiedrības kolektīvs tomēr pamazām noveco un
nākotnē, pieaugot ražošanas apjomam, vajadzība pēc jauniem,
zinošiem un radošiem speciālistiem vienmēr būs liela. Tāpat daudzi
mācību spēki tieši šogad ir ķērušies pie jaunu mācību grāmatu
rakstīšanas, kas lieti noderēs ne tikai fakultātes pašreizējiem
studentiem, bet arī tālākizglītības kursu klausītājiem.

Turklāt nupat noslēgtajā līgumā ir
ietverta arī vēlme sadarboties Meža fakultātes materiāli tehniskās
bāzes modernizēšanā, ekspertu piesaistē mācību metodisko materiālu
un pētniecisko darbu izvērtēšanā, kopīgu projektu izstrādāšanā un
ieviešanā.

Foto: no LLU
arhīva