18.2 °C, 1.3 m/s, 93 %

Izglītība

LLU vadībai – pirmās 100 dienas
08/10/2014

8. oktobris ir 100. diena, kopš 1. jūlijā darbu LLU sāka jaunā rektore Irina Pilvere, studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis, zinātņu prorektore Elita Jermolajeva, kanclers Ziedonis Helvigs un turpina amata pienākumus direktors Andrejs Garančs.

www.jelgavasvestnesis.lv

8. oktobris ir 100. diena, kopš 1.
jūlijā darbu LLU sāka jaunā rektore Irina Pilvere, studiju
prorektors Kaspars Vārtukapteinis, zinātņu prorektore Elita
Jermolajeva, kanclers Ziedonis Helvigs un turpina amata pienākumus
direktors Andrejs Garančs.

Rektora amata pirmsvēlēšanu laikā profesore
Irina Pilvere, prezentējot savu attīstības vīziju Konventam,
norādīja uz pārmaiņu nepieciešamību un atklāja, ka LLU piecos gados
jāatgriežas trīs labāko Latvijas augstskolu skaitā un desmit gados
jākļūst par nacionālas nozīmes izglītības un pētniecības centru
bionozarēs, vēsta llu.lv.

Lai sasniegtu šos mērķus, jau pirmajās 100
dienās rektore un viņas komanda aktīvi uzņēmušies dažādus
sagatavošanas, sakārtošanas un universitātes darbības optimizācijas
pasākumus, par kuriem I. Pilvere šonedēļ informējusi LLU kolektīvu.
Tajā tiek akcentēti galvenie iesāktie darbi studiju jomā, zinātnē
un saimnieciskajā darbībā.

Rektore atklāj, ka studējošo uzņemšana šajā
gadā noritējusi iepriekšējā studiju gada līmenī, neskatoties uz to,
ka vidusskolēnu skaits ir samazinājies. Vasaras periodā rastas
iespējas LLU reklāmas aktivitātēm, kā rezultātā studijas
universitātē arī sākuši 194 klausītāji un 95 tālākizglītības kursu
apmeklētāji. Papildus aktivizēts darbs ar ārzemju studentiem un to
piesaisti, sagatavojot un slēdzot sadarbības līgumus ar Āzijas
universitātēm, kā arī sākot «Erasmus+» programmas realizēšanu
LLU.

Zinātnes jomā veiktas dažādas aktivitātes, kas
uzskatāmas par ienākumus palielinošām un kuru pozitīvā ietekme
universitātē būs redzama turpmākajos gados: vadošo pētnieku un
pētnieku virzīšana vēlēšanām, bioekonomikas pētniecības apvienības
izveide, kā arī zinātnisko institūtu reorganizācija.

Līdztekus noteikti maksas pakalpojumu
izcenojumi vairākiem LLU objektiem, veicināta dienesta viesnīcu
noslodze un aktivizēts darbs ar debitoriem. Turklāt papildus veikti
pasākumi izdevumu samazināšanai, piemēram, samazinātas
administrācijas štata vietas, optimizēts dienesta viesnīcu
darbinieku un saimnieciskā personāla skaits, valstij nodoti LLU
nekustamie īpašumi, kas augstskolas funkcijām nav nepieciešami.

Saimnieciskās darbības jomā veikti
infrastruktūras attīstības pasākumi un turpināta būvniecība, kā arī
remontdarbi vairākos LLU objektos, kas uzskatāmi par ilgtermiņa
ieguldījumu.

Par vienu no svarīgākajiem darbiem rektore
uzskata mācībspēku motivācijas sistēmas izveidi, kam nepieciešama
ilgtermiņa izvērtēšana un veicamas sagatavošanās aktivitātes.
Šobrīd sākta viena no tām, t.i., slodžu aprēķina sistēmas
pārskatīšana studiju prorektora K. Vārtukapteiņa vadībā.

Pirmajās 100 dienās LLU vadība sākusi aktīvu
komunikāciju ar fakultāšu, zinātnisko institūtu kolektīviem,
organizējot kopīgas tikšanās un aicinot uz dialogu, kā arī ieviešot
jauninājumus iekšējās informācijas apritē, ko atzinīgi novērtējuši
universitātes mācībspēki un darbinieki.

Šajā periodā LLU ar savu klātbūtni
pagodinājuši vairāki Latvijas Republikas Ministru kabineta
pārstāvji, tai skaitā ministru prezidente Laimdota Straujuma,
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ekonomikas ministrs Vjačeslavs
Dombrovskis, aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis un labklājības
ministrs Uldis Augulis. Bet rektore vairākkārtīgi bijusi darba
vizītēs Izglītības un zinātnes ministrijā. Vizīšu rezultātā
veicināta universitātes ciešāka sadarbība ar ministrijām un
atsevišķām nozarēm. Turklāt universitātē viesojušies ārzemju
partneri no Vācijas, Lietuvas, Kazahstānas, Turcijas,
Azerbaidžānas, Igaunijas un Polijas.

Foto: LLU