19 °C, 2.3 m/s, 75.5 %

Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvs

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsSatiksmeLoka maģistrāles posmos – jauni satiksmes ierobežojumi
Loka maģistrāles posmos – jauni satiksmes ierobežojumi
05/06/2019

Loka maģistrālē turpinās būvdarbi un šonedēļ stājas spēkā jauni satiksmes ierobežojumi – slēgta teritorija ap Jelgavas 6. vidusskolu, aizliegta iebraukšana Vecajā ceļā no Loka maģistrāles puses un ierobežota satiksme Loka maģistrāles posmā no Vecā ceļa līdz iebrauktuvei pie Loka maģistrāles 7. nama.

Pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» norāda, ka minētie satiksmes ierobežojumi
stājas spēkā no šodienas, 5. jūnija. Stāvlaukumu un pievadceļu
izbūves laikā autovadītājiem jārēķinās ar slēgtu teritoriju ap
Jelgavas 6. vidusskolu, kā arī slēgtu iebrauktuvi Vecajā ceļā no
Loka maģistrāles puses. Būtiski uzsvērt, ka Loka maģistrāles posmā
no Vecā ceļa līdz iebrauktuvei pie Loka maģistrāles 7. nama ir
ierobežota satiksme, kas tiek regulēta ar luksofora palīdzību.
«Lūdzam iedzīvotājus ievērot izvietotos ceļu satiksmes
organizācijas tehniskos līdzekļus,» norāda «Pilsētsaimniecībā».

Sabiedriskais transports būvdarbu vietā kursē
pēc ierastā grafika. Jāpiebilst gan, ka pieturas pie Vecā ceļa un
Loka maģistrāles krustojuma ir slēgtas, bet pagaidu pietura
izvietota Loka maģistrālē pie Rīgas ielas.


Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
rakstīja, ka Loka maģistrāles pārbūves projekta gaitā paredzēts
atjaunot tranzītielu visā tās garumā – izbūvēt četrus apļveida
krustojumus, rekonstruēt inženierkomunikācijas, ielu apgaismojumu,
kā arī pārvadu pār dzelzceļu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība Loka maģistrāli
rekonstruē, piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru
integrēšanai Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T). Līgums par
Loka maģistrāles rekonstrukciju starp Jelgavas pilsētas domi un
pilnsabiedrību «RERE vide – Hidrostatyba» noslēgts jūlijā. Kopējās
projekta izmaksas ar PVN ir 21 679 350,03 eiro, tostarp 12 004 303
eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro –
valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva