17.2 °C, 2.1 m/s, 79.5 %

Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvs

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsSatiksmeLoka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā satiksmi regulē luksofors
Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā satiksmi regulē luksofors
04/11/2019

Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā ir uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi. Būvdarbu laikā satiksmi krustojumā regulēs luksofors.

Kanalizācijas tīkli tiek izbūvēti projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta» gaitā,
saskaņojot darbus ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi
«Pilsētsaimniecība», kas vada Loka maģistrāles rekonstrukcijas
būvdarbu procesu, informē uzņēmuma «Jelgavas ūdens» projektu
īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode. Pārējos kanalizācijas
tīklu posmus Kalnciema ceļā, ko plānots izbūvēt projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta»
ietvaros, plānots izbūvēt un nodot ekspluatācijā 2020. gadā.

Projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, V kārta» tiek realizēts 2014.–2020. gada Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda
ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumiem
Nr.403 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanās iespējas» īstenošanas noteikumi». Projektā plānota
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija
61,2 kilometru kopgarumā, kas tiek īstenota 33 posmos. Realizējot
projektu, kanalizācijas pakalpojumu pieejamība pilsētas
iedzīvotājiem tiks nodrošināta līdz 99,9 procentiem aglomerācijā un
ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība – līdz 99,5 procentiem
ūdensapgādes pakalpojumu zonā.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»