19.1 °C, 1.2 m/s, 96.4 %

Pilsētā

Ludmila Gineite
31/12/2009

«Ko uzskatu par veiksmīgu mūsu pilsētā aizejošajā gadā? Pilsētas
dome savu iespēju robežās centās palīdzēt pilsētas iedzīvotājiem:
nodrošināja piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai
(sākot no 1. septembra Izglītības ministrija nepiešķīra līdzekļus
šai jomai); piešķīra braukšanas maksas atvieglojumus 1. – 12. klašu
skolēniem pilsētas sabiedriskajā transportā; pedagogiem daļēji
apmaksāja veselības apdrošināšanas polises. Tika palīdzēts arī
trūcīgajām ģimenēm.
Prieks, ka ar katru gadu pilsēta kļūst sakoptāka un pievilcīgāka:
Dobeles šosejas rekonstrukcija; 4. pamatskolas un 4. vidusskolas
dzīvojamā rajona labiekārtošana; 4. vidusskolas piebūves nodošana
ekspluatācijā; Zemgales Olimpiskā centra būvniecība un tā apkārtnes
labiekārtošana; pilsētas noformējums svētkos.
Jāsecina, ka pilsētas kultūras dzīve ir kļuvusi daudzveidīga un
augstākā profesionālā līmenī: pilsētā ir kļuvusi pamanāma
Sabiedrības integrācijas biroja darbība, kur visi pasākumi virzīti,
lai saliedētu pilsētas iedzīvotājus. Iepriecina, ka pagājušajā gadā
Sabiedrības integrācijas birojs īpašu uzmanību veltīja darbam ar
jaunatni.
Iepriecina arī izveidojušies kontakti ar kaimiņu valstīm, tostarp
Baltkrieviju, Krieviju, kas virzīti uz jaunu darba vietu radīšanu
Jelgavā.
Kam mūsu pilsētā ir jāveltī lielāka uzmanība jaunajā gadā? Protams,
jāturpina iesāktās aktivitātes jaunu darba vietu radīšanā.
Sabiedrisko attiecību sektoram lielāka uzmanība būtu jāveltī
pilsētas sasniegumu popularizēšanā, lai veidotu Jelgavas pozitīvo
tēlu.
Jāturpina arī pilsētas ielu remonti. Gribētos, lai pie visām skolām
ielas būtu labiekārtotas tā, kā tas ir pie Valsts ģimnāzijas, 4.
pamatskolas vai 4. vidusskolas.»