17.4 °C, 1.8 m/s, 90.9 %

Izglītība

Mācīsies ar datorspēles palīdzību
02/01/2018

«Mēs vienmēr esam atvērti jaunajām tehnoloģijām un mācību metodēm, kas varētu būt lietderīgas un efektīvas mācību procesā. Arī šoreiz pieņēmām izaicinājumu,» par iesaistīšanos pilotprojektā «Minecraft Skola», kas paredz mācību vielu apgūt ar datorspēles starpniecību, stāsta Jelgavas 4. sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā un informātikas skolotāja Rolita Patmalniece.

Tehnoloģiju uzņēmumi «Microsoft Latvia» un «Datorzinību centrs»
uzsākuši inovatīvu izglītības projektu «Minecraft Skola», kas
paredz apgūt dažādu mācību priekšmetu vielu ar datorspēles
palīdzību. «Daudziem jauniešiem ir zināma spēle «Minecraft».
Projekta ideja ir mācīties matemātiku, vēsturi, valodas un daudz ko
citu, izmantojot īpaši izstrādātu «Minecraft: Education Edition»
vidi. Piemēram, ģeogrāfijā, mācoties par kalniem, skolotāja
audzēkņiem var uzdot ar spēles elementiem vizualizēt to, ko viņi
dzirdējuši mācību stundā. Vai ja vēsturē jaunieši mācās par,
piemēram, Ziemassvētku kaujām, var izmantot platformu, lai
hronoloģiski atspoguļotu notikumu gaitu vai vizualizētu kaujas
lauku,» skaidro «Microsoft Latvia» pārstāve Krista
Mihelsone, uzsverot, ka programmas pielietojums ir ļoti
daudzveidīgs, turklāt inovatīvā pieeja uzrunā jauno paaudzi, un
jaunieši ar interesi iesaistās konkrētā uzdevuma izpildē, labāk
iegaumējot mācību vielu. Viņa norāda, ka «Minecraft: Education
Edition» vidē šobrīd strādā vairāk nekā 10000 skolēnu un pedagogu
pasaulē un novērojumi liecina, ka ar programmas palīdzību jaunieši
mācās sadarboties komandā, komunicēt, risināt problēmas, attīsta
kritisko domāšanu, radošumu un spēju pieņemt lēmumus.

Decembra beigās startējušas teju četru mēnešu ilgas apmācības ar
programmu «Minecraft: Education Edition», un tajās
iesaistīties kopumā 20 pedagogi un 15 skolēni no trīs Latvijas
pilsētām, tostarp, arī pieci pedagogi no Jelgavas – informātikas
skolotājas R.Patmalniece un Gundega Marčenko no Jelgavas 4.
sākumskolas, vizuālās mākslas skolotāja Solvita Romanova no
Jelgavas 2. pamatskolas, kā arī Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra pedagogi IT jomā Reinis Rukmanis un Antra Skinča.
Vēlāk apmācībās iesaistīsies arī pieci skolēni no dažādām pilsētas
skolām.

«Mums jau ir pieredze inovatīvu līdzekļu integrēšanā mācību
stundās. Piemēram, informātikas stundā bērni strādā ar dažādām
aplikācijām, un mēs turpinām izzināt arī citas iespējas,» tā
R.Patmalniece, piebilstot, ka, vairāk izzinot projektu un pašu
programmu, varēs spriest par to, vai tā varētu būt lietderīga
mācību stundās skolā. Skolotāja papildina, ka mūsdienās nemitīgi
jāpaplašina redzesloks, līdzsvarojot pārbaudītas vecās mācību
metodes un jaunās, ko bērni bieži vien novērtē kā interesantas.
Savukārt Jelgavas 2. pamatskolas skolotāja S.Romanova ir vizuālās
mākslas skolotāja, bet pēc stundām pasniedz bērniem digitālās
prasmes, tostarp, datorspēļu veidošanu, kā arī digitālo mārketingu.
«Šobrīd strādājam dažādās programmās, kuras piemērotas 7.–9. klašu
audzēkņiem. Savukārt projektā iesaistījos, lai apgūtu platformu,
kurā varētu strādāt arī 5. un 6. klases skolēni,» norāda skolotāja,
akcentējot, ka bērni ļoti aktīvi interesējas par iespēju
piedalīties šādās nodarbībās. S.Romanova stāsta, ka jaunajā
programmā vēlas pamēģināt ar bērniem veidot izzinošas tematiskās
datorspēles, piemēram, viena no tām varētu būt par godu Latvijas
simtgadei.

Foto: thurrott.com