10.8 °C, 3.9 m/s, 84.8 %

Pilsētā

Maija beigās – «Mājokļu dienas»
09/05/2008

29. maijā Jelgavā notiks «Mājokļu diena», kurā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, apsaimniekotājus un pašvaldības darbiniekus iepazīstinās ar energoauditu rezultātiem.

Anna Afanasjeva

29. maijā Jelgavā notiks «Mājokļu
diena», kurā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, apsaimniekotājus un
pašvaldības darbiniekus iepazīstinās ar energoauditu
rezultātiem.

 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūras Plānošanas un komunikāciju nodaļas pārstāve Inese Bērziņa
pauž, ka notiks desmit «Mājokļu dienu» semināri, tostarp viens
Jelgavā. Aģentūras darbinieki, energoauditori un sadarbības
partneri daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus,
apsaimniekotājus un pašvaldību amatpersonas informēs par katras ēku
energoefektivitātes rādītājiem, par mājokļa renovācijas iespējām un
to nepieciešamību, par celtniecības materiālu pielietošanu, kā arī
par kredīta ņemšanas iespējām mājokļu renovācijai.

Šā gada sākumā aģentūra konkursa kārtībā no
visiem novadiem izvēlējās 60 daudzdzīvokļu mājas energoaudita
veikšanai. Konkursā tika aicināti piedalīties tipveida, sērijveida
un individuālo projektu daudzdzīvokļu dzīvojamās māju (kuras celtas
laika posmā no 1945. gada līdz 2003. gadam) īpašnieki vai to
pilnvarotās personas. Kopumā konkursam bija pieteiktas 213 mājas.
Tā nolūks ir mudināt dzīvokļu īpašniekus uzsākt daudzdzīvokļu māju
renovāciju, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu un taupot finanšu
līdzekļus. Energoauditu projektu šogad atbalstīja vairākas bankas
un būvmateriālu ražotāji.

Šonedēļ notikušajā konferencē Rīgā tika runāts
par energoauditu rezultātiem. Tie liecina, ka dažādi ēku
renovācijas pasākumi daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ļautu mēnesī
vidēji par 64 procentiem samazināt izdevumus par siltumu. Aģentūras
Plānošanas projektu un informācijas tehnoloģiju departamenta
pārstāve Natālija Pavlovska norādīja, ka auditētās daudzdzīvokļu
ēkās auditoru konstatētās problēmas ir līdzīgas – konstrukciju
siltumtehniskā pretestība neatbilst būvnormatīvu prasībām, kā arī
nav siltinātas ēkas gala sienas, fasādes, bēniņi un pagraba
pārsegumi. Tāpat nav veikta logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpās,
lodžiju aizstiklošana, kā arī apkures un karstā ūdens cauruļvadu
siltināšana.

Pēc energoauditoru aprēķiniem siltumenerģijas
patēriņš auditētajās ēkās ir pat 271 kilovatstunda uz kvadrātmetru.
Vidējais siltumenerģijas patēriņš ir 164 kilovatstundas uz
kvadrātmetru. Lai samazinātu vai pilnībā novērstu nelietderīgu
siltumenerģijas zudumu, energoauditoru ieteiktie pasākumi ir ēku
gala sienu un fasāžu siltināšana, pagrabu un bēniņu pārsegumu
siltināšana, logu nomaiņa, lodžiju aizstiklošana, apkures un karstā
ūdens cauruļvadu siltināšana u.c. Veicot ieteiktos renovācijas
pasākumus, būtu iespējams izdevumus par siltumu samazināt vidēji
par 64 procentiem mēnesī, proti, siltumenerģijas patēriņu var
samazināt līdz 61 kilovatstundai uz kvadrātmetru.

Arī auditētajos bērnudārzos konstatētas tādas
problēmas kā salīdzinoši liels siltumenerģijas patēriņš, sliktas
ventilācijas sistēmas, konstrukciju siltumtehniskā neatbilstība
būvnormatīvu prasībām. Konstatēts, ka bērnudārzos minimāli tiek
īstenoti energoefektivitātes pasākumi, un ieteikts veikt līdzīgus
pasākumus kā daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. Veicot ieteiktos
pasākumus, arī bērnudārzu izdevumus par siltumu varētu samazināt
par 64 procentiem. Ieguldījumi ēku siltināšanā atmaksātos 11 līdz
22 gadu periodā.

Pasākumā piedalījās arī Jelgavas pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks. Viņš norādīja, ka
cilvēki vairāk jāizglīto par energoefektivitāti veicinošiem
pasākumiem un ieguvumiem no ēku renovācijas. Tāpat viņš uzsvēra, ka
nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības fondu un valsts
līdzekļus renovāciju veikšanai.