14.2 °C, 0.6 m/s, 92.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāMainīsies maksa pašvaldības peldbaseinos
Mainīsies maksa pašvaldības peldbaseinos
01/11/2018

No novembra pieaug maksa par peldbaseina apmeklējumu pirmsskolas izglītības iestādēs «Rotaļa», «Kāpēcīši» un Jelgavas 6. vidusskolā, taču jelgavniekiem tiks piemērota 50 procentu atlaide peldbaseina apmeklējumam bērnam kopā ar vecāku bērnudārzā «Rotaļa» un «Kāpēcīši».

Septembra domes sēdē deputāti apstiprināja jauno Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi,
kas paredz, ka no 1. novembra pieaugs maksa par peldbaseina
apmeklējumu «Rotaļā», «Kāpēcīšos» un Jelgavas 6. vidusskolā.
«Aprēķinot maksas pakalpojuma cenu, vērā tiek ņemtas faktiskās
izmaksas – cik reāli šis pakalpojums maksā. Ievērojami ir
palielinājušās peldbaseinu uzturēšanas izmaksas, tāpēc bija
nepieciešams palielināt cenu par peldbaseinu apmeklējumu. Jāuzsver,
ka arī šī summa pilnībā nenosedz izdevumus, tāpēc pašvaldība
turpinās līdzfinansēt baseinu uzturēšanu. Pagājušajā mācību gadā
ievērojami infrastruktūras uzlabojumi veikti pirmsskolas izglītības
iestādes «Rotaļa» ēkā un baseinā, līdz ar to šajā iestādē baseina
apmeklējuma maksa ir pieaugusi visvairāk. Lai bērni varētu
nostiprināt veselību, apgūt pirmās peldēšanas iemaņas un
pakalpojums būtu pieejamāks Jelgavas ģimenēm, deputāti oktobra
domes sēdē nolēma piešķirt 50 procentu atlaidi peldbaseina
apmeklējumam bērnam kopā ar vecāku bērnudārzā «Rotaļa» un
«Kāpēcīši»,» stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza.

Jaunais maksas pakalpojumu cenrādis paredz, ka no 1. novembra
peldbaseina apmeklējums «Rotaļā» bērnam kopā ar pieaugušo
peldēšanas speciālista vadībā maksās 8,10 eiro, taču domes deputāti
nolēma par 50 procentu atlaides piešķiršanu Jelgavas
administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm. Tas nozīmē, ka
jelgavniekiem maksa par baseina apmeklējumu uz vienu stundu būs
4,05 eiro līdzšinējo 3 eiro vietā.

«Kāpēcīšos» peldbaseina apmeklējums bērnam līdz 12 gadiem
peldēšanas speciālista vadībā par stundu maksās 3,51 eiro (līdz šim
2,48 eiro), bet apmeklējums bērnam līdz 12 gadiem kopā ar pieaugušo
peldēšanas speciālista vadībā – 7,02 eiro (šobrīd 6 eiro). Savukārt
50 procentu atlaide tiks piemērota Jelgavā deklarētajiem
iedzīvotājiem, veidojot 3,51 eiro, kas būs pat lētāk nekā līdz
šim.

Maksa par peldbaseina apmeklējumu no 1. novembra mainās arī
Jelgavas 6. vidusskolā. Turpmāk par baseina apmeklējumu stundas
garumā būs jāmaksā 3,85 eiro līdzšinējo 3,25 eiro vietā. Jelgavā
deklarētajiem bērniem, pensionāriem un personām ar I vai II
invaliditātes grupu tiek piemērota 50 procentu atlaide. Tādējādi no
1. novembra viņiem baseina apmeklējums vienai stundai maksās 1,92
eiro. Peldbaseina abonementa cena (desmit apmeklējumi, katrs vienu
stundu) būs 32,05 eiro, abonements Jelgavā deklarētajiem bērniem,
pensionāriem un personām ar I un II invaliditātes grupu (desmit
stundu apmeklējums, katrs vienu stundu) – 16,03 eiro. Jāpiebilst,
ka Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki vienu stundu
nedēļā baseinu 6. vidusskolā var turpināt apmeklēt bez maksas. No
1. novembra šāda iespēja tiek nodrošināta arī Jelgavas pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogiem.

Jāuzsver, ka peldēšanas nodarbības, kas paredzētas pašvaldības
izglītības iestāžu programmās, audzēkņiem arī turpmāk būs bez
maksas.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva