27 °C, 1.6 m/s, 77.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāMainīsies nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība
Mainīsies nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība
14/01/2010

No šā gada stājusies spēkā jauna norma, kas paredz, ka iedzīvotājiem turpmāk būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis arī par dzīvojamām telpām un inženiertehniskajām būvēm. Līdz ar to ir mainījusies arī kārtība, kādā jelgavniekiem šis nodoklis jānomaksā.

Ilze Knusle-Jankevica
No šā gada stājusies spēkā jauna norma, kas paredz, ka
iedzīvotājiem turpmāk būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis arī
par dzīvojamām telpām un inženiertehniskajām būvēm. Līdz ar to ir
mainījusies arī kārtība, kādā jelgavniekiem šis nodoklis
jānomaksā.
«Lai iedzīvotājiem būtu skaidrība, 2010. gadā nekustamā
īpašuma nodoklis tiks iekasēts divās daļās. Gada sākumā dzīvokļu un
privāto māju īpašnieki tāpat kā citus gadus saņems aprēķinātu
nodokli par zemi – paziņojumiem par nodokļu nomaksu jābūt
izsūtītiem līdz 15. februārim,» skaidro Jelgavas domes Finanšu
nodaļas galvenais speciālists nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos
Aigars Strupulis. Ja kāds paziņojumu līdz šim datumam tomēr nav
saņēmis, speciālists aicina iedzīvotājus par to informēt, zvanot pa
tālruni 63005552. 
Otra daļa ir nodoklis par dzīvojamām telpām, un tas būs
jāmaksā gada pēdējā ceturksnī – A.Strupulis lēš, ka tas varētu būt
septembrī vai oktobrī. Šī norma ir jauninājums un līdz ar izmaiņām
Likumā par nekustamā īpašuma nodokli stājās spēkā ar šā gada 1.
janvāri. A.Strupulis norāda, ka nodokļa apmērs ir atkarīgs no tā,
kāda ir īpašuma kadastrālā vērtība. Speciālists lēš, ka vidēji
summa, no kādas nāksies šķirties dzīvokļa īpašniekam, ir 5 – 10
lati gadā. Likumā noteikts, ka minimālā maksājamā summa ir pieci
lati. Līdz ar to arī tad, ja nodokļa maksājums būs, piemēram, trīs
lati, jāmaksā būs pieci lati. Speciālists piebilst, ka līdz ar
izmaiņām likumdošanā spēkā ir stājusies arī norma, kas nosaka – ja
nekustamais īpašums tiek dāvināts, pārdots vai jebkādā citā veidā
atsavināts, nekustamā īpašuma nodoklis īpašniekam ir jāsamaksā par
visu gadu neatkarīgi no darījuma noslēgšanas datuma. Piemēram, pat
ja kāds savu dzīvokli, māju vai zemi pārdod 2. janvārī, nodoklis
par 2010. gadu jāmaksā līdzšinējam īpašniekam – jaunais īpašnieks
par nekustamā nodokļa nomaksu būs atbildīgs no 2011. gada.
Nekustamā īpašuma nodokļu jautājumu speciālists uzsver, ka arī
šogad, visticamāk, turpinās pieaugt gan parādnieku skaits, gan
nenomaksāto nodokļu apmēri. Pēc viņa teiktā, aizvadītajā gadā īpaši
audzis juridisko personu parādnieku skaits un tas varētu būt
skaidrojams ar ekonomisko situāciju valstī un naudas plūsmas
samazināšanos uzņēmumos. Tāpat pagājušā gada beigās sākusi
iezīmēties tendence, ka arvien vairāk personu lūdz iespēju nodokļus
nomaksāt pa daļām. 2009. gada beigās Jelgavas domes Finanšu nodaļa
saņēmusi 11 iesniegumus (četrus no juridiskām personām, septiņus no
privātpersonām) ar lūgumu sadalīt parādu pa daļām. A.Strupulis
uzsver, ka pašvaldība iespēju robežās iedzīvotājiem nāk pretim un
ļauj parādu sadalīt pa daļām vai atlikt maksājumu uz trīs mēnešiem,
ja vien to ļauj likums. «Lai mēs varētu palīdzēt, ir ļoti svarīgi,
lai likumā noteiktajos termiņos būtu saņemts rakstisks iesniegums.
Piemēram, lai maksājumu sadalītu pa daļām, iesniegums jāiesniedz ne
vēlāk kā mēnesi pēc pēdējā maksājuma termiņa, kas ir 15. novembris.
Savukārt, lai maksājumu atliktu uz trīs mēnešiem, iesniegums
jāiesniedz vismaz nedēļu pirms maksājuma termiņa, kas ir šā gada
31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris,» stāsta
A.Strupulis un aicina iedzīvotājus neskaidrību gadījumos
konsultēties ar speciālistiem pa tālruni 63005552.
Viņš piebilst, ka represētām personām saskaņā ar likumu
pienākas 50 procentu nodokļa atvieglojums. Lai to saņemtu, līdz 1.
februārim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.
Lai gan pērn audzis parādnieku skaits un kopējais parāds
šobrīd sasniedz aptuveni 15 000 latu, A.Strupulis uzsver, ka
situācija ir stabila un nodokļu plāns tiek
izpildīts.