18.9 °C, 3.3 m/s, 65 %

Pilsētā

Mājas vecākais – bez vainas
31/07/2008

Atsaucoties uz 17. jūlija «Jelgavas Vēstnesī» rubrikā «Atbildam»
publicēto rakstu par krūmiem Pulkveža O.Kalpaka ielā 5, kas
nozāģēti un novietoti pie konteineriem, redakcijā vērsās šīs mājas
vecākais Vasilijs Kovtuns, atklājot, kā viss noticis patiesībā.
 
V.Kovtuns klāsta, ka krūmus pie mājas zāģējis nevis mājas vecākais,
bet gan kaimiņiene, kas viņu informējusi par to, ka krūmi aizsedz
dzīvokļa logus. Viņa jautājusi, vai tos drīkst nozāģēt. Mājas
vecākais kaimiņienei skaidrojis, ka zāģēt drīkst, taču krūmus
nedrīkst novietot pie konteineriem, tie jāizved. Ceriņi tika
nozāģēti darbdienas vakarā, taču diemžēl tie tika novietoti pie
konteineriem, kas arī radījis kaimiņu mājas iedzīvotāju satraukumu.
V.Kovtuns norāda, ka tieši tāpēc jau nākamajā dienā kāds pensionārs
piezvanījis Jelgavas Nekustamā īpašuma (JNĪP) pārvaldei, lūdzot,
lai apsaimniekotājs krūmus aizvāc. JNĪP uz to reaģējis, taču
Pulkveža O.Kalpaka ielas mājas vecākajam paziņojis, ka no mājas
apsaimniekošanas naudas par šo pakalpojumu tiek atskaitīta zināma
maksa. Mājas vecākais vien piebildis – lai tikai krūmus savācot.
Nākamās nedēļas sākumā krūmi, ko divi pensionāri esot izvazājuši pa
pagalmu, arī savākti.
V.Kovtuns vien piebilst, ka kaimiņi parasti redz sliktos darbus,
taču neviens nepievērš uzmanību tam, ka mājas vecākais kopā ar
dažiem kaimiņiem par saviem līdzekļiem pagalmā ierīkojuši smilšu
kasti, kur bērniem spēlēties, kā arī uz sava rēķina mājas vecākais
regulāri pļauj zāli ap namu, lai būtu skaista apkārtne. Nereti tiek
veikti citi labiekārtošanas darbi. Kāpņu telpā izstrādāts arī īpašs
uzkopšanas grafiks visiem iedzīvotājiem un aizliegums smēķēt ne
tikai kāpņu telpā, bet arī desmit metrus no mājas.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča