19.7 °C, 2.6 m/s, 88.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāMakšķerēšanas karti var iegādāties arī internetā
Makšķerēšanas karti var iegādāties arī internetā
24/08/2011

Tagad makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties arī internetā, ne tikai makšķerēšanas karšu izplatīšanas vietās (specializētajos makšķernieku veikalos, Latvijas pasta nodaļās u.c.). Karti var iegādāties mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv, informē Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

www.jelgavasvestnesis.lv

Tagad makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties arī
internetā, ne tikai makšķerēšanas karšu izplatīšanas vietās
(specializētajos makšķernieku veikalos, Latvijas pasta nodaļās
u.c.). Karti var iegādāties mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv,
informē Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Viktorija Kalniņa.

Makšķernieki elektroniski var iegādāties gada un īstermiņa (trīs
mēnešu) makšķerēšanas kartes, kas pēc dizaina neatšķiras no
tipogrāfijā izgatavotajām. Lai elektroniski iegādātos makšķerēšanas
karti, personai mājas lapā norādītajos laukos jāizvēlas kartes
veids, jāieraksta vārds, uzvārds un personas kods. Personām, kurām
nav Latvijas Republikas personas koda, ir jāieraksta personas
apliecinoša dokumenta numurs, uz kā vārda tiek pirkta karte.

Gada makšķerēšanas kartes derīguma termiņš ir automātiski
uzstādīts no tekošā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Izvēloties
īstermiņa (trīs mēnešu) makšķerēšanas karti, ir jānorāda vēlamais
sākuma datums, un kartes beigu termiņš tiek aprēķināts automātiski,
trīs mēneši no ierakstītā sākuma datuma, bet ne ilgāks par tekošā
gada 31. decembri. Uz visām nopirktajām kartēm ir norāde, ka
makšķerēšanas karte ir derīga, uzrādot inspektoram personas
apliecinošu dokumentu.

Pirms apmaksas veikšanas ir nepieciešams atzīmēt lauku, kur tiek
apstiprināts, ka pircējs ir iepazinies ar makšķerēšanas kartes
lietošanas noteikumiem, kurus turpat mājas lapā var aplūkot
latviešu, krievu un angļu valodā. Pirkšanas iespēja tiek liegta,
kamēr visi lauki nav aizpildīti pareizi.

Veicot apmaksu internetā, tiek saņemts apstiprinājums par
apmaksu, un iegādāto karti ir iespējams lejupielādēt un izdrukāt.
Uz izdrukas ir redzams kartes attēls, makšķernieka vārds, uzvārds,
personas kods, kartes derīguma termiņš un kartes unikālais numurs,
kurš katrai iegādātai kartei ir atšķirīgs, jo mainās automātiski
augošā secībā.

Dodoties makšķerēt, nepieciešams paņemt līdzi izdrukāto
makšķerēšanas karti, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22.
decembra noteikumu Nr.1498 «Makšķerēšanas noteikumi» 2. punktu
makšķerēšanas laikā ir jābūt līdzi derīgai makšķerēšanas kartei un
personas apliecinošam dokumentam, kas ļauj identificēt personu.

Inspektori elektroniski iegādātās makšķerēšanas kartes
autentiskuma pārbaudi veiks ar bezmaksas īsziņu palīdzību, kurā
norādīs makšķerēšanas kartes unikālo numuru. Uzreiz pēc īsziņas
nosūtīšanas inspektors saņems bezmaksas atbildes īsziņu, kurā ir
norādīts kartes derīguma termiņš, īpašnieka vārds, uzvārds,
personas kods, vai personas apliecinoša dokumenta numurs,
gadījumos, kad kartes īpašniekam nav personas koda.

Interneta mājas lapas www.makskeresanaskarte.lv, kas ir pieejama
latviešu, krievu un angļu valodā.