25.3 °C, 1.6 m/s, 82 %

Pilsētā

«Mana Latvija – gaismas stars!»
03/05/2010

Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas, arī Jelgavā 4. maijā ikviens aicināts piedalīties svētku pasākumos.

Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas, arī Jelgavā 4. maijā
ikviens aicināts piedalīties svētku pasākumos.

Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande stāsta, ka
šīs dienas pasākumi Jelgavā būs zem vienota nosaukuma «Mana Latvija
– gaismas stars!». «Viss sāksies pulksten 9.30 ar piemiņas brīdi
pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa. Izrādot
cieņu gan viņam, gan Latvijai, noliksim ziedus. To darīt aicināti
visi jelgavnieki,» tā I.Englande. Bet jau pulksten 10 Svētās Annas
katedrālē paredzēts īpašs ekumēniskais dievkalpojums.

Uzvaras parkā dziesmas un dejas
Svētku programmu 4. maijā turpinās skrējiens «Skriesim kopā!» –
pulksten 10.30 no Hercoga Jēkaba laukuma. Savukārt pulksten 12.30
jelgavnieki aicināti uz pirmo šā gada brīvdabas koncertu «Ikviens
ir Latvija!» Uzvaras parkā, kas veltīts mūsu valstij. Tā režisore
ir Lolita Truksne. Koncertā uzstāsies Jelgavas skolēnu apvienotais
koris, viņiem pievienosies arī «Vēja zirdziņa» un «Jundēna» tautas
deju dejotāji. «Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Skrastiņa stāsta, ka
dejotāji no 1. līdz 12. klasei uz Uzvaras parka skatuves izdejos
10. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Zemgales novada
programmu «Linu ceļš», kas ir A.Skrastiņas un horeogrāfa Ginta
Baumaņa kopdarbs. «Tas ir stāsts, uzvedums, ko Zemgales novada
dejotāji jūlijā izdejos jau daudz lielākā deju laukumā. Katra klašu
grupa dejos vienu deju, no kurām kopā izveidosies brīnišķīgs
stāsts,» tā A.Skrastiņa. Bet no bērnu un jauniešu centra «Junda»
svētkos piedalās «Jundēns»: 5. – 6. klašu tautas deju kolektīvs un
7. – 9. klašu kolektīvs. To vadītāja Madlēna Bratkus teic, ka
režisore L.Truksne no viņu repertuāra izvēlējusies divas tautas
dejas – «Šķindu, šķindu, Rīgas pile» un «Saulīte bagātā». Arī šīs
dejas ir no skolēnu deju svētku repertuāra. «Esam gandarīti, ka arī
mēs savu vēlējumu Latvijai varēsim izteikt dejās,» tā
M.Bratkus. 

Liecības, kas mainīja vēsturi
I.Englande stāsta, ka pēc koncerta, pulksten 14.30, notiks atceres
brīdis pie Lāčplēša pieminekļa fragmenta, kas novietots aiz Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja. Bet jau pulksten 15
ikviens aicināts muzejā, kur tiks atklāta izstāde un notiks svinīgs
pasākums ar devīzi «4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas
vēsturi». Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere informē, ka
izstādē, kura durvis vērs tieši šajā dienā, galvenais eksponāts būs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācija. «Izstādē eksponētas
dokumentālas liecības, kas saistās ar 4. maija notikumiem.
Dokumenti, kas izstrādāti pirms un pēc šīs Latvijai tik nozīmīgās
dienas. Izstāde veidota sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu,»
stāsta M.Kaupere. Pēc izstādes ar nelielu runu par 4. maija
notikumiem uzstāsies vēsturniece Daina Bleiere. Savās izjūtās
dalīsies arī tā laika aktīvisti – Jelgavas Lietuviešu biedrības
vadītājs Aļģimants Burba, Artūrs Račinskis un muzeja darbinieks
Aldis Barševskis. «Šie cilvēki laikā, kad tika parakstīta
Neatkarības deklarācija, bija ļoti aktīvi sabiedriskie darboņi.
Manuprāt, būs ļoti interesanti dzirdēt, kādas ir viņu izjūtas par
notikumu, kuram viņi stāvējuši tik tuvu,» tā M.Kaupere. Izstāde
muzejā būs apskatāma līdz 22. maijam.