18.7 °C, 3 m/s, 93.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāMediķi rudens konferencē runā par emocionālo veselību
Mediķi rudens konferencē runā par emocionālo veselību
14/11/2019

Šodien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notiek Jelgavas poliklīnikas akadēmijas rīkotā rudens mediķu konference, kas šoreiz veltīta ģimenes psihoemocionālai veselības tēmai. Uzrunātie medicīnas nozares darbinieki tēmas izvēli vērtē ļoti atzinīgi, jo jautājumi par emocionālo veselība līdz šim tālākizglītības kursos esot maz apspriesti. Tieši tēma pamudinājusi konferencē piedalīties ne tikai Jelgavā praktizējošos speciālistus, bet arī mediķus no Rīgas, Tukuma un citām tuvākās apkārtnes vietām.

Jelgavas poliklīnikas konference ZRKAC
pulcēja ap 200 medicīnas nozares darbinieku. Jelgavas poliklīnikas
valdes locekle Kintija Barloti ievadrunā pauda gandarījumu par to,
ka tik daudz nozarē strādājošo kolēģu ir atsaukušies uzaicinājumam,
piedalīties konferencē, tas tikai apliecinot, ka šādas konferences
ir nepieciešamas. «Patiesi ceru, ka mūsu izvēlētā tēma būs jums
saistoša un katrs gūs kādu vērtīgu atziņu un padomu savam darbam,»
tā poliklīnikas vadītāja.

Uzrunātie mediķi atzīst, ka Jelgavas
poliklīnikas akadēmijas konferencei ir vairāki plusi: vispirms jau
tēmas aktualitāte un iespēja dzirdēt Latvijā zināmu speciālistu
viedokli, tāpat mazsvarīgi nav tas, ka šī konference ir bez maksas,
jo lielākoties tālākizglītības kursi notiek par maksu, vēl būtiski
– apmeklējot akadēmijas rīkotos pasākumus, dalībnieki saņem
kredītpunktus resertifikācijai. «Esmu pediatre un ikdienā
galvenokārt strādāju ar bērniem, jaunām ģimenēm, un ar viņiem ir
svarīgi runāt ne tikai par fizisko, bet arī par emocionālo
veselību. Tieši tēma mani mudināja atbraukt, jo aizvien vairāk
ikdienā mēs, mediķi, saskaramies ar ģimenēm, kurās aug bērni ar
autismu, kas prasa citu pieeju. Un mums ir būtiski paplašināt savu
redzesloku, kā parūpēties par šo ģimeņu emocionālo veselību, kā
palīdzēt viņiem,» atzīst pediatre Silvija, kura uz konferenci
ieradusies no Tukuma. Pediatre atzinīgi novērtē arī to, ka Jelgava
ir uzņēmusies rīkot tik plaša mēroga konferences mediķiem, aicinot
speciālistus no visas Latvijas, jo līdz šim šādi pasākumi
galvenokārt notikuši tikai galvaspilsētā.

Lai paplašinātu savu redzesloku un rastu arī
padomus, kā parūpēties par emocionālo veselību savā ģimenē,
konferencē piedalījās arī Jelgavas mākslas terapeites Aiva Žīgure
un Ieva Liepiņa. «Mums kā mākslas terapeitēm šī tēma ir ļoti
būtiska, jo strādājam gan ar bērniem, gan pieaugušiem, un ļoti
būtiska ir viņu emocionālā veselība. Mums gribas domāt, ka šo
speciālistu lekcijas būtu saistošas arī vecākiem, skolotājiem,
sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem,» tā Aiva
un Ieva. Pirmo reizi Jelgavas poliklīnikas akadēmijas rīkotajā
pasākumā piedalījās arī slimnīcas «Ģintermuiža» bērnu psihiatre
Aļina Gorbačova, norādot, ka šī ir lieliska iespēja uzzināt kaut ko
jaunu. «Tēma patiesi aktuāla, jo šobrīd tiek uzskatīts, ka 80
procentiem sabiedrības ir emocionālie vai neirotiskie traucējumi.
Ikdienā biežāk semināros tiek runāts par depresiju un šizofrēniju,
bet par vieglākiem traucējumiem diemžēl tiek aizmirsts. Tāpēc
paldies konferences rīkotājiem, kas aktualizēja šo jautājumu,» tā
bērnu psihiatre.

Jāpiebilst, ka Jelgavas poliklīnikas
akadēmija tika izveidota ar mērķi medicīnas personālam piedāvāt
tālākizglītības iespējas un pilnveidot zināšanas par dažādām tēmām.
Reizi mēnesī notiek semināri, savukārt divreiz gadā – rudenī un
pavasarī – tiek rīkota konference, kurā izvēlētā tēma tiek aplūkota
pamatīgāk. Apmeklējot akadēmijas rīkotos pasākumus, dalībnieki
saņem kredītpunktus resertifikācijai.

Foto: «Jelgavas Vēstnesis», ZRKAC