20.4 °C, 1.5 m/s, 96.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāMeklē piekto Jāņa Bisenieka gara mantinieku
Meklē piekto Jāņa Bisenieka gara mantinieku
28/09/2009

Līdz 30. oktobrim Jāņa Bisenieka fonds aicina rakstīt esejas par Zemgales izcilākajām personībām, kuras savā uzņēmēja un sabiedriskajā darbībā mūsdienās tuvinātos J.Bisenieka devumam un būtu uzskatāmi par viņa gara mantiniekiem. Izcilāko personību pieteicējiem balvas būs 100 – 300 latu vērtībā, bet gara mantinieks tiks ierakstīts J.Bisenieka Balvu grāmatā.

Ritma Gaidamoviča
Līdz 30. oktobrim Jāņa Bisenieka fonds aicina rakstīt
esejas par Zemgales izcilākajām personībām, kuras savā uzņēmēja un
sabiedriskajā darbībā mūsdienās tuvinātos J.Bisenieka devumam un
būtu uzskatāmi par viņa gara mantiniekiem. Izcilāko personību
pieteicējiem balvas būs 100 – 300 latu vērtībā, bet gara mantinieks
tiks ierakstīts J.Bisenieka Balvu grāmatā.
Fonda priekšsēdētājs Andris Tomašūns informē, ka eseju
konkursā var piedalīties ikviens, kurš pamanījis kādu izcilu
personību un ir gatavs atspoguļot šī cilvēka darbību un devumu
Zemgalei. «Īpaši aicinām piedalīties skolēnus un studentus, kuri
šajos grūtajos laikos varbūt atraduši cilvēkus, no kuriem
mācīties,» tā A.Tomašūns. Katrs konkursants drīkst pieteikt vienu
personu, kas dzīvo un darbojas Zemgalē. «Noteikti jāatceras, ka
konkursam jāiesniedz divas esejas – par J.Bisenieku un par cilvēku,
kurš mūsdienās viņam varētu līdzināties. Meklējot līdzinieku,
svarīgi atcerēties, ka Bisenieks bijis ne tikai labs uzņēmējs, bet
arī aktīvi darbojies sabiedriskajā dzīvē un kultūrā. Tāpēc aicinām
konkursantus skatīties plašāk,» tā A.Tomašūns. 
Visus konkursam nepieciešamos dokumentus un eseja jāiesniedz
līdz 30. oktobrim Jāņa Bisenieka fondā Akadēmijas ielā 10 (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā). Labāko eseju autori un
J.Bisenieka gara mantinieks tiks paziņots decembra
sākumā. 
Konkurss šogad tiek rīkots jau piekto reizi – pirmajā gadā par
J.Bisenieka gara mantinieci kļuva Saeimas deputāte Baiba Rivža,
otrajā gadā – motosportists Jānis Vinters, trešajā gadā – SIA
«Kanclers plus» vadītāja Ilva Mieze, bet pērn – Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcas īpašnieks Pēteris Bila.
 
Iesniedzamie materiāli
Konkursa materiālus ievietot A4 formāta mapē.
• Titullapa: 
– ieraksts: «Konkursam «Jāņa Bisenieka gara
mantinieks»»,
– pieteikuma nosaukums vai devīze,
– pieteicēja vārds un uzvārds, mājas adrese, telefona
numurs;
• Pieteikums;
• Pieteicēja CV;
• Jāņa Bisenieka devuma īss raksturojums – eseja (1 – 2
lpp.);
• Pieteiktās izcilās personības apraksts, pamatojot savu
izvēli par labu šai personai;
• Pieteiktās personības CV;
• Izmantotās literatūras vai materiālu saraksts;
• Galvojums, ka pieteicējs pieteikuma materiālus sagatavojis
personīgi, ko apliecina ar parakstu un datumu.
Minētie materiāli jāiesniedz arī elektroniskā
veidā.