-4.4 °C, 4.1 m/s, 85.2 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītība«Metodiskie dārgumi» – vieta, kur pedagogi var dalīties ar savu pieredzi un smelties idejas
«Metodiskie dārgumi» – vieta, kur pedagogi var dalīties ar savu pieredzi un smelties idejas
09/12/2019

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) speciālisti izstrādājušu digitālo platformu www.metodiskiedargumi.lv – mūsdienīgu metodiskā atbalsta rīku pilsētas pedagogiem. Digitālajā krātuvē Jelgavas pedagogi, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī profesionālās un interešu izglītības pedagogi var smelties idejas pedagoģiskajam darbam un dalīties pieredzē ar kolēģiem, ievietojot pašu izstrādātus materiālus.

«Tiekoties ar pedagogiem dažādos metodiskā
atbalsta pasākumos, vairākkārt izskanēja ideja par interaktīvas
platformas nepieciešamību, kas sniegtu iespēju lokālā mērogā
apmainīties ar aktuālu informāciju, dalīties ar idejām un savu
veiksmīgo pieredzi. Lai īstenotu šo ideju, esam izveidojuši
digitālu metodisko materiālu krātuvi,» platformas izveides mērķi
pamato ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna, norādot, ka jaunās digitālās
krātuves saturs un tās dzīvotspēja lielā mērā būs atkarīga no pašu
pedagogu aktivitātes. «Jaunā platforma ir tikko uzsākusi savu
dzīvi, tāpēc informācijas apjoms tajā vēl nav plašs, bet ar prieku
jau varam secināt, ka pedagogu interese ir liela,» stāsta S.Vīksna,
uzsverot, ka šajā platformā Jelgavas pedagogi aicināti ievietot
savus izstrādātos mācību metodiskos materiālus, kas varētu būt
noderīgi citiem kolēģiem, kā arī smelties idejas savam darbam.
«Mūsu pilsētā ir daudz radošu, idejām bagātu pedagogu un iestāžu
vadītāju, tāpēc ceram, ka šī metodisko dārgumu krātuve kļūs par
virtuālu satikšanās, informācijas un domu apmaiņas platformu, kā
arī vērtīgu palīgu pedagoga ikdienas darbā,» tā S.Vīksna, aicinot
digitālās platformas satura pilnveidē iesaistīties ikvienu pilsētas
pedagogu – gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan atsevišķu mācību
priekšmetu skolotājus.

Metodiskie materiāli – deviņām mācību
jomām

ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju
nodaļas vadītāja Antra Škinča stāsta, ka jaunajai platformai ir
izveidotas vairākas sadaļas: «Ieskaties», «Mācāmies un dalāmies»,
«Radām un vadām» un «Veidojam vidi». Plašākā no tām ir «Mācāmies un
dalāmies». «Šī sadaļa ir iedalīta deviņās mācību jomās – valodu,
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu,
matemātikas, sociālā un pilsoniskā, veselības un fiziskās
aktivitātes, tehnoloģiju, pirmsskolas un sākumskolas, kuru ietvaros
aicinām pedagogus dalīties pieredzē,» stāsta A.Škinča. Lai
iedrošinātu skolotājus, kā pirmie metodiskie materiāli publicēti
Jelgavas pašvaldības rīkotā vispārizglītojošo mācību priekšmetu
pedagogu konkursam «Laiks iespējām» iesniegtie darbi, piemēram,
dabaszinātņu mācību jomā – Jelgavas Valsts ģimnāzijas bioloģijas
skolotājas Lienes Sabules metodiskais materiāls par šūnu dzīves
cikla izpēti sīpola sakņu veidotājaudos, matemātikas mācību jomā –
Jelgavas Amatu vidusskolas skolotājas Jeļenas Golmeisteres
metodiskais materiāls par iztēli un pieļāvumu kā matemātiskās
domāšanas un attīstīšanas balstiem, valodu mācību jomā – Jelgavas
Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Agitas Ozoliņas un
krievu valodas skolotājas Irinas Ivanovas kopīgi veidotais
materiāls krievu un angļu valodas stundām «Mana pilsēta – Jelgava»,
kurā atspoguļota skolotāju sadarbība, plānojot darbu valodu jomas
ietvaros, un piedāvāti stundu apraksti.

Pieejami metodiskie materiāli
lasītprasmes veicināšanai

Jau vairākus gadus ZRKAC īsteno mērķprogrammu
«Lasītprasmes laboratorija», kuras ietvaros kopā ar pirmsskolas un
sākumskolas pedagogiem tiek meklētas jaunas pieejas lasītprasmes
veicināšanai un pilnveidei. «Saprotam, ka, attīstoties
tehnoloģijām, ir nepieciešams rast jaunas pieejas. Divu gadu laikā
mūsu speciālisti ir izstrādājuši lasītprasmes diagnosticējošos
darbus dažādām klasēm, un šobrīd šie materiāli ir brīvi pieejami
ikvienam vietnē www.metodiskiedargumi.lv,» stāsta A.Škinča.
Savukārt S.Vīksna piebilst, ka šobrīd ZRKAC īsteno «Erasmus+»
projektu «Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai»,
kurā kopā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem strādā pie mūsdienīgu
metodisko mācību līdzekļu izveides tieši lasītprasmes veicināšanai.
Arī ar šiem materiāliem būs iespējams iepazīties digitālajā
platformā.

Svarīga arī izglītības iestādes
vide

Sadaļa «Radām un vadām» veidota, domājot par
izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu darba saturu.
Savukārt dalīties un lepoties ar inovatīviem vides risinājumiem
izglītības iestādē var sadaļā «Par vidi». S.Vīksna uzsver, ka šajā
sadaļā iespējams apmainīties ar idejām ne tikai par fiziskās vides
iekārtošanu, bet arī par skolas tradīcijām, vērtībām un dažādu
pasākumu norisi, kā piemēru minot Jelgavas 4. sākumskolu, kas
digitālajā platformā jau ir atspoguļojusi savu pieredzi par to, kā
izveidojuši mācību vidi sagatavošanas grupās, lai tā būtu
pietuvinātāka bērnudārzam. Šajā sadaļā var iepazīties arī ar
pieredzi, kas gūta, apmeklējot citas Latvijas izglītības iestādes.
«Ceram, ka arī pirmsskolas izglītības iestādes, kas jau šajā mācību
gadā sākušas īstenot pārmaiņas mācību saturā, aktīvi izmantos šo
platformu, lai dalītos pieredzē,» tā S.Vīksna.

«Vēlamies, lai kopīgais darbs ir ar
kvalitātes zīmi»

Lai pedagogi paši varētu ievietot materiālus
platformā www.metodiskiedargumi.lv, viņiem jāsazinās ar vietnes
administratoru, izmantojot kontaktu formu «Raksti mums». Pēc ziņas
saņemšanas interesentiem tiks nosūtīti piekļuves dati. «Sākuma
stadijā, lai pārbaudītu, vai sistēma pilnvērtīgi darbojas,
materiālus vietnē ievieto ZRKAC speciālisti, tāpēc līdz 2019. gada
noslēgumam pedagogi aicināti materiālus mums sūtīt elektroniski.
Vēlamies, lai mūsu visu kopīgais darbs būtu ar kvalitātes zīmi un
kalpotu par vērtīgu palīgu skolotājiem. Jāuzsver, ka darbi tiek
publicēti tikai tad, ja autors ir tam piekritis,» stāsta A.Škinča.
Viņa min, ka jau tuvākajā laikā platformā ir plānots ievietot arī
agrāk tapušus ZRKAC arhīvā esošos mācību video, kā arī iepriekš
ZRKAC organizētā skolotāju spēļu konkursa uzvarētāju darbus.
«Skolotāji ir izteikuši arī idejas par to, ka platformā varētu
publicēt mācību stundu video fragmentus. Domājam, ka tas būtu
vērtīgs pieredzes materiāls ikvienam, tostarp arī vecākiem,» tā
S.Vīksna, piebilstot, «priecē, ka interesi par šo jauno platformu
ir izrādījuši arī tuvāko novadu un citu pilsētu izglītības
darbinieki, kuri labprāt piedalītos satura papildināšanā ar savām
idejām.»

 

Ko par www.metodiskiedargumi.lv saka
Jelgavas mācību jomu vadītāji?

Margita Jirgensone, Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja, pilsētas Matemātikas
mācību jomas vadītāja:

«Ideja ir daudzsološa. Šobrīd, strādājot
komandā ar Jelgavas matemātikas skolotājiem, zinu, ka mūsu
pedagogiem būtu, ko teikt. Vismaz ikmēneša sanāksmēs bieži viens
otram pasviežam kādu labu domu, pavērsienu, kas noder darbā, tāpēc
vēlos ticēt, ka metodisko materiālu krātuve nestāvēs tukša. Arī es
matemātikas skolotājus mudināšu iesaistīties – ja ne individuāli,
tad man ir iecere apvienoties komandā un veidot kādu materiālu
kopā, kas noderētu mums pašiem ikdienas darbā un būtu palīgs citiem
kolēģiem. Komandas darbs varētu iedrošināt. Raugoties no manām, kā
matemātikas skolotājas, pozīcijām, ir lieliski, ja tu, piemēram,
izstrādā uzdevumus, sasniedzamo rezultātu plānu vienai klašu
grupai, bet kāds cits citai klasei, un mēs varam apmainīties.
Rezultātā tiek ietaupīts laiks. Pieļauju, ka šī platforma būs labs
palīgs, ieviešot jauno mācību saturu. Kopīgi strādāt ir vieglāk,
nekā vienam izburties visam cauri. Mans ieteikums vēl ir izveidot
slēgto sadaļu, kurai var piekļūt tikai skolotāji un tajā
apmainīties arī ar pārbaudes darbu paraugiem.»

 

Ludmila Kudreņicka, pirmsskolas
izglītības iestādes «Zīļuks» vadītājas vietniece izglītības jomā,
pilsētas Pirmsskolas mācību jomas vadītāja:

«Šī ir unikāla iespēja, jo platformā
ievietotos materiālus var bez maksas apskatīt un lejupielādēt
ikviens – pedagogs, vecāks vai jebkurš cits. Turklāt, vēl viens
pluss ir fakts, ka es, jau kā bērnudārza pedagogs, domājot par
pēctecību, varu ieskatīties nākamajā līmenī – sākumskolas darbos –
un redzēt, kas aktuāls šajā posmā, vai gluži pretēji, skolas
skolotāji var nojaust, kā mēs strādājam pirmsskolā.  Turklāt
šis ir veids, kā es, kā mācību jomas vadītāja, varu daudz ērtākā
veidā nodot informāciju pirmsskolas iestāžu vadītāju vietniekiem.
Šobrīd aktuālāko informāciju pārsūtu pa e-pastu vai izsniedzu
drukātā formātā ikmēneša sanāksmēs, taču tā ievietošana platformā
ir daudz ērtāks risinājums, turklāt informācija sasniedz plašāku
auditoriju, un katrs paņem to, kas viņam vajadzīgs. Esmu uzrunājusi
pilsētas bērnudārzu komandas, cenšoties iedrošināt dalīties ar
saviem materiāliem. Tam nevajadzētu būt kā apgrūtinājumam, jo
pedagogi arī ikdienā gatavojas nodarbībām, veido mācību materiālus,
raksta plānus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Šobrīd ir
iespēja ar savu veikumu ne tikai dalīties savā iestādē, bet arī ar
citiem pilsētas kolēģiem. Ideju ir miljons, tikai vajag
rīkoties.»

 

Agita Ozoliņa, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, pilsētas Valodu mācību jomas
vadītāja:

«Jāatzīst, ka šī ideja nav pilnīgi jauna.
Mūsdienās šādu digitālo materiālu krātuvju, kurās publicēti labie
piemēri, ir ļoti daudz. Piemēram, angļu valodā šādi materiāli ir
pieejami ļoti lielā apjomā. Ideja par digitālo platformu lokālā
mērogā ir laba, taču nozīmīgākais jautājums šobrīd – kā to
iedzīvināt, lai Jelgavas skolotājiem tās izmantošana kļūtu par
ikdienas ieradumu un viņi saskatītu tajā ieguvumu. Manuprāt, ZRKAC
speciālistiem kopā ar mācību jomu vadītājiem ir jāstrādā pie tā,
lai platformu vairāk personalizētu, radītu to piesaistošu tieši
Jelgavas skolotājiem. Tāpat būtiski, lai pedagogi tiktu
nepārtraukti stimulēti līdzdarboties, citādi nekas nedarbosies, un
tādā gadījumā būs ļoti žēl par to, ka milzīgs darbs ir ieguldīts,
lai izstrādātu platformu, bet ar to viss beidzas. Lai stimulētu
pedagogus līdzdarboties, es rosinātu mācību jomās katru gadu
izvirzīt kādu virsmērķi – kopīgu tēmu, par ko dalāmies pieredzē,
lai tas viss norisinātos organizētāk un ar lielāku svaru. Jau
tuvākajā laikā man ir iecere tikties ar ZRKAC speciālistiem, lai
pārrunātu to, kā mēs valodu mācību jomas ietvaros varētu strādāt un
savā darbā izmantot www.metodiskiedargumi.lv.»

 

Evija Dinsberga, Jelgavas Centra
pamatskolas skolotāja, pilsētas Sākumskolas mācību jomas
vadītāja:

«Šī ir pedagogu ideja – skolotāji izteica
domu, ka mums vajadzētu vietu, kurā dalīties ar idejām, parādīt
citiem savu darbu un smelties ierosmi. Jau pavisam drīz sāksim
strādāt pēc jaunā mācību satura. Zinu, ka ir daudz skolu, kurās jau
šobrīd mācību stundas tiek veidotas pēc kompetenču pieejas, bet,
iespējams, uz to nav vērsts tik liels akcents, tāpēc būtu vērtīgi,
ja katrs pārskatītu savu metodisko darbu un, domājot par nākotni,
dalītos ar savu pieredzi. Domāju, ka skolotāji būs ieinteresēti
līdzdarboties platformas uzturēšanā, jo ieguvēji varam būt mēs
visi. Novērtēju, ka materiāli pirms publicēšanas tomēr tiek
pārbaudīti, lai pārliecinātos par to kvalitāti, jo šī ir metodisko
materiālu dārgumu krātuve, un tas nozīmē, ka piedāvātajam
materiālam ir jābūt ļoti vērtīgam. Es aicinātu kolēģus neturēt
sveci zem pūra un ar saviem izstrādātajiem stundu plāniem dalīties
ar citiem. Jā, tas ir papildu darbs, un nav noslēpums, ka
metodiskais darbs netiek apmaksāts, taču mudinu skolotājus tajā
saskatīt ieguvumu.»

Foto: Ivars Veiliņš