19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

Latvijā

Mežacūkas varēs medīt visu gadu
28/04/2008

Mežacūkas varēs medīt visu gadu, bet mežacūku dzinējmedības būs atļautas diennakts gaišajā laikā no 1. oktobra līdz 31. janvārim, paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi Medību noteikumos.

Mežacūkas varēs medīt visu gadu,
bet mežacūku dzinējmedības būs atļautas diennakts gaišajā laikā no
1. oktobra līdz 31. janvārim, paredz šodien valdības pieņemtie
grozījumi Medību noteikumos.

 

Izmaiņas mežacūku medību termiņos
nepieciešamas, jo esošie medību termiņi ir novecojuši un neatbilst
pašreizējam mežacūku populācijas stāvoklim un situācijai dabā,
norāda grozījumu sagatavotāji Zemkopības ministrija
(ZM).

Grozījumi arī paredz papildināt medību
pārskatu, kurā turpmāk būs jānorāda abu mednieku vārds, uzvārds,
ieroča atļaujas un ieroča numurs, ja viens mednieks dod lietošanā
citam medniekam attiecīgas kategorijas medību
šaujamieroci.

Papildus paredzēts arī, ka medniekiem
dzinējmedībās pie apģērba jābūt spilgtas krāsas elementiem. Prasība
medniekiem dzinējmedību laikā lietot pie apģērba spilgtas krāsas
elementus ieviesta, lai uzlabotu medību drošību un ļautu medniekiem
labāk mežā vienam otru redzēt.

Šodien valdība pieņēma grozījumus arī
ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās,
reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas,
nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas
noteikumos.

Grozījumi izstrādāti, lai noteiktu
izņēmumu bez Valsts policijas iestādes atļaujas dot ieroci citai
fiziskajai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta
attiecīgās kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, lai
medību šaujamieroci lietotu medībās un nogalinātu lauksaimniecības
dzīvniekus normatīvajos aktos par kaušanai paredzēto
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībām noteiktajā
kārtībā.

Esošā situācija neparedz iespēju
fiziskai personai ar attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča
atļauju nepieciešamības gadījumā medību laikā un vietā izmantot
citas personas medību šaujamieroci gadījumos, ja personas
šaujamierocis uz ilgāku laiku ir nodots remontā jeb ja personai,
dodoties medīt uz ilgāku laiku, nav pārliecības, ka konkrētā vietā
būs iespējams glabāt savu šaujamieroci normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.

Grozījumi noteikumos izstrādāti,
pamatojoties uz biedrību «Latvijas Mednieku asociācija» un
«Savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija» priekšlikumiem, kā arī
ņemti vērā akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži»
ierosinājumi.

Noteikumi paredz atvieglot ārvalstu
mednieku ieroču ievešanas kārtību, kas ir ļoti sarežģīta un
birokrātiska un kavē medību tūrisma attīstības iespējas, it īpaši
attiecībā uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un
Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

Noteikumi arī nosaka to, ka pārvadājot
ierocis obligāti nav jāizjauc. Šobrīd arvien vairāk ieroču tiek
ražoti tā, ka konstruktīvi iespējams tos izjaukt, tomēr, ja ierocis
tiek pārvadāts izlādēts un iesaiņots, tas katru reizi nav jāizjauc,
lai nodrošinātu tādus pārvadāšanas un glabāšanas apstākļus medību
norises vietā, kas nepieļauj nejaušu šaujamieroča vai lielas
enerģijas pneimatiskā ieroča un munīcijas nokļūšanu nepiederošas
personas rokās.

www.LETA.lv