18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

Pilsētā

Ministri diskutē ar studentiem
17/04/2008

Šodien Jelgavā viesojās zemkopības ministrs Mārtiņš Roze un izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. Vizītes laikā ministri tikās gan ar pilsētas vadību, gan Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studentiem, lai uzklausītu jauniešu pieredzi un atziņas par valsts atbalstu studijām, studiju maksu, stipendijām un to efektivitāti.

Ritma Gaidamoviča

Šodien Jelgavā viesojās zemkopības
ministrs Mārtiņš Roze un izglītības un zinātnes ministre Tatjana
Koķe. Vizītes laikā ministri tikās gan ar pilsētas vadību, gan
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studentiem, lai
uzklausītu jauniešu pieredzi un atziņas par valsts atbalstu
studijām, studiju maksu, stipendijām un to
efektivitāti.

T.Koķe un M.Roze, noslēdzot vizīti Jelgavā,
LLU tikās ar studentiem, lai pārrunātu jautājumus gan par izglītību
kopumā, gan tieši lauksaimniecības nozarēm. M.Roze studentus
informēja un arī uzklausīja pašu studentu viedokli par valsts
atbalstu lauksaimniecības programmā studējošiem. Jau pašreiz
paredzēts, ka LLU studenti no 1. kursa 2. semestra var saņemt
studiju atbalstu 70 latu mēnesī, taču vienam studentam paredzēts
izmaksāt ne vairāk kā 700 latu gadā. Jaunieši atzīst, ka tas ir
pozitīvi vērtējams solis, taču nelielas problēmas ir piešķiršanas
sistēmā – piemēram, nepieciešams galvotājs, ko nav viegli atrast.
Jāteic, ka uz šo atbalstu var pretendēt tikai studenti, kuri LLU
apgūst programmas «Lauksaimniecība», «Uzņēmējdarbība
lauksaimniecībā», «Vides un ūdenssaimniecība» ar specializāciju
meliorācijā, «Veterinārmedicīna», «Lauksaimniecības
inženierzinātnes», «Pārtikas produktu tehnoloģija».

Kopā ar M.Rozi uz tikšanos ar studentiem bija
ieradusies arī izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, kas jau rīta
pusē bija tikusies ar pilsētas vadību un Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāju Guntu Auzu un paviesojusies Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā, iepazīstoties ar pilsētā piedāvātajām
izglītības iespējām.

«Mēs pārrunājām iespējas, kas paveras, lai
sasniegtu mērķi tajās nozarēs, kuras Jelgava sev noteikusi par
prioritārajām – mašīnbūvi un pārtikas pārstrādi. Mani patiešām
iepriecināja tas, ka pieeja ir ļoti vienota un katrs ierauga to, ko
viņš varētu dot, lai šīs nozares attīstītos. Piemēram, Pieaugušo
izglītības centrs redz vienotās bāzes izveidi kvalifikācijas
celšanā mašīnbūves nozarē, universitāte saskata savas iespējas
Tehniskajā fakultātē. Mani patīkami pārsteidz pilsētas skaidrais
redzējums izglītībā, sasaistot to ar pilsētas attīstību. Tas ir
ārkārtīgi labs pamats tam, lai būtu labi rezultāti,» atzīst
ministre.

Studenti ministrei lielākoties uzdeva
jautājumus par studiju finansēšanu, jo ar katru gadu budžeta vietu
skaits universitātē samazinās. Kā arī otrs aktuālais jautājums –
stipendiju piešķiršana. Ministre studentus informēja, ka
nepārtraukti tiek domāts – palielināt budžeta vietu skaitu vai
stipendiju skaitu studentiem.