18 °C, 1 m/s, 93 %

Izglītība

Misijā – Spīdolas ģimnāzijā
15/06/2016

Šodien tika paziņoti izglītības programmas «Iespējamā misija» jaunā – devītā – sasaukuma dalībnieki, kuri savas pedagoga gaitas sāks septembrī. Viņu vidū ir arī jelgavniece Elīna Ēdole, kura Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā pasniegs ekonomiku, komerczinības un sporta stundas. Pagaidām zināms, ka par Elīnas kolēģiem Spīdolas ģimnāzijā kļūs arī dabaszinību skolotāja Agija Lāce un fizikas skolotājs Mārtiņš Rozenbergs.

Izglītības programmas mērķis ir sagatavot ne tikai iedvesmojošus
jaunos skolotājus, bet arī nākotnes viedokļa līderus, tādēļ ikviens
projekta dalībnieks aicināts motivēt skolēnus un attīstīt viņu
prasmes mācīties mūža garumā. «Vēlos, lai skolēni sevī atrod to
sajūtu, ka viņi mācās sevis dēļ, un lai viņi kļūst par
pašapzinīgiem, patstāvīgiem un domājošiem cilvēkiem, kas ir gatavi
doties pasaulē un iedvesmot citus,» skaidro Elīna, kura studējusi
uzņēmējdarbību, ieguvusi bakalaura grādu sporta zinātnē un
strādājusi par sporta skolotāju pamatskolā, kā arī bijusi
izglītības metodiķe Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Savukārt M.Rozenberga attieksmi pret izglītību raksturo
teiciens, ka izsalkušajam labāk iedot makšķeri, nevis zivi. Mārtiņš
uzskata, ka šādu pieredzi, kur pašam jābūt aktīvam, skolēnam būs
grūti aizmirst, un pirms dalības programmā «Iespējamā misija»
jaunietis savas zināšanas un enerģiju ieguldījis zinātniski
tehniskā uzņēmumā, kur izstrādājis risinājumus industriālās
ražošanas procesiem.

«Izglītība neaprobežojas tikai ar studējošajiem, bet skar visus
valsts iedzīvotājus un pasauli kopumā,» uzskata A.Lāce, kura
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā mācīs dabaszinības. Saviem skolēniem
Agija vēlas parādīt ceļu, kā apgūt jaunu informāciju un kā to
kritiski izvērtēt.

Programma «Iespējamā misija» Latvijā tiek veiksmīgi īstenota
kopš 2008. gada, veidojot iedvesmojošus un gudrus skolotājus, kas
ar savu personību motivē skolēnus un paplašina to redzesloku.
Piedaloties programmā, dalībnieki strādā kā pilna laika skolotāji,
pasniedzot mācību priekšmetu savā specialitātē. Paralēli skolotāja
darbam dalībnieki divus gadus apgūst pedagoģijas un vadības prasmes
«Iespējamās misijas» Līderības attīstības programmā.

Kolāža: JV