17.2 °C, 1.1 m/s, 78 %

Pilsētā

Modris Jansons, domes deputāts:
12/03/2009
«Visus četrus gadus darbojos Jelgavas domes deputātu pozīcijā,
tādēļ esmu iedziļinājies un analizējis katru jautājumu un uzņēmies
atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Esmu gandarīts, ka šie lēmumi
un tiem sekojošā rīcība ir bijuši lietderīgi pilsētniekiem dzīvē un
Jelgavas izaugsmē.
Vadot Estētikas komisiju, palīdzēju pilsētas vides un tēla
veidošanā, atbilstoši tā brīža iespējām darbojos sabiedriskās domas
rosināšanā šo jautājumu izpratnei – ko līdz skaistas dobes, ja
kankari «pušķo» balkonus!
Tautsaimniecības komitejā jautājumu loks skāra infrastruktūras
attīstību uzņēmēju atbalstam. Lepojos par iespēju līdzdarboties
lielajos ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, attīrīšanas iekārtu
pārbūves projektos un «Zemgales Eko» izveidē.
Īpašs stāsts ir par «Jelgavas siltumtīklu uzņēmuma» sanāciju
un veiksmīgu sadarbību ar «Jelgavas koģenerāciju», bet tagad – ar
SIA «Fortum Jelgava», kur izdevās pārvarēt pat dramatiskus
sarežģījumus. Šobrīd siltumapgādes nozare Jelgavā ir sakārtotākā
valstī, ar izaugsmes perspektīvu atjaunojamo apkures resursu
izmantošanai koģenerācijas virzienā. Kā STU padomes priekšsēdētājs
esmu pateicīgs domes izpildvarai par ieguldīto darbu un veiks­mīgo
iniciatīvu.
Gan individuāli, gan kopā ar LZS deputātu kandidātiem dotos
solījumus esam izpildījuši. Jāteic, ka nācās paveikt arī to, par ko
pat nevarētu nosapņot.
Ar ZZS frakcijas deputātiem tikties iznācis visai bieži, un
vienmēr sarunas vijušās ap Jelgavas jautājumiem. Jelgavas deputātu
ietekme gan parlamenta frakcijā, gan valdībā ir bijusi ļoti
jūtama.
Par nepaveikto – par maz esmu runājis ar sabiedrību, līdz ar
to vāja ir atgriezeniskā informācijas plūsma, par ko liecina
procesu izpratnes trūkums pat daudzos uzņēmējos. Laiki ir grūti,
var saprast auditorijas skepsi, tomēr, domāju, sadarbojoties un
uzklausot, var daudz ko izdarīt arī tagad. Man pietrūkusi
uzstājība, «karojot» par finansējumu pilsētas «skaistumkopšanas»
jautājumos. Nenoskaidrots palicis jautājums par Pašvaldības
policijas iespējām ietekmēt sakoptību un sakārtotību iedzīvotāju
īpašumos.»