17.2 °C, 1.1 m/s, 78 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītība«Mūžizglītības piedāvājums mainās līdzi laikam»
«Mūžizglītības piedāvājums mainās līdzi laikam»
06/09/2019

«Ir gandarījums apzināties, ka mūsdienu sabiedrība izglītību pieņem kā cilvēka dzīves neatņemamu sastāvdaļu un mūžizglītības lomai ir augoša tendence. Pieprasījums pēc profesionālās pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības pakalpojumiem Jelgavas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vidū ir strauji audzis. Mūsdienu tehnoloģijas paver plašas iespējas arī pieaugušo izglītības satura un metožu attīstībā. Ir ievērojami paplašināta izglītības procesa pieejamība, nodrošinot iespējas mācīties tiešsaistes kursos, pieslēgties tiešsaistes semināriem un konferencēm, un jūtam, ka šīs iespējas tiek izmantotas aizvien aktīvāk,» atzīst Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna.

Ar ZRKAC jaunās sezonas piedāvājumu tuvāk
iepazīties interesenti aicināti sestdien, 7. septembrī, no pulksten
10 līdz 15 tehnikas un inovāciju festivālā «Mehatrons» Pasta salā,
kur uz Izglītības skatuves varēs vērot un līdzdarboties dažādās
meistarklasēs, kas mācību gada laikā tiks organizētas ZRKAC.

Stūrakmeņi – digitālās prasmes,
drošumspēja un metālapstrāde

S.Vīksna uzsver, ka jaunās sezonas
piedāvājums tiek veidots, respektējot Eiropas Komisijas noteiktās
pamatprasmes mūžizglītībai un ņemot vērā nacionālās, reģionālās un
pilsētas attīstības aktualitātes. «Jaunajā mācību gadā plānojam
īstenot inovatīvas izglītības programmas iedzīvotāju digitālās
kultūras līmeņa paaugstināšanai. Mūsu uzdevums – ar dažādu
aktivitāšu starpniecību mudināt un iedrošināt viņus pilnveidot
savas digitālās prasmes,» stāsta ZRKAC direktore, norādot, ka
izstrādāta arī daudzpusīga metodiskā atbalsta programma pedagogu
digitālās kompetences pilnveidei.

Tāpat jaunajā sezonā tiks organizētas
izglītojošas programmas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšanai,
sniedzot zināšanas par to, kā prast adaptēties strauji mainīgajā
vidē. «Būs pasākumi sociālās iekļaušanās veicināšanai, aktīva un
veselīga dzīvesveida popularizēšanai un ģimenes izglītībai.
Turpināsim sniegt iespējas ikvienam apgūt uzņēmējdarbības prasmes,
attīstīt radošumu un pašiniciatīvu,» tā S.Vīksna.

Daudz paveikts arī metālapstrādes nozares
attīstības vajadzībām atbilstoša izglītības piedāvājuma
paplašināšanai. «Metālapstrādes nozares attīstība ir viena no
Jelgavas prioritātēm, un kvalificētu darbinieku sagatavošana ir
mūsu kopīgs uzdevums. ZRKAC Metāl­apstrādes mācību parks šovasar
papildināts ar jaunākās paaudzes iekārtām, kas dos papildu iespējas
pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju gan Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņiem, gan nozarē strādājošajiem,» skaidro ZRKAC
direktore.

Jauns piedāvājums grāmatvedībā,
inovācijās

Lai veidotos veiksmīga sadarbība ar
klientiem, ir svarīgi uzklausīt viņu vēlmes un piedāvāt tieši
viņiem nepieciešamo. «Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem, esam
papildinājuši nodarbību klāstu grāmatvedībā, piedāvājot kursus
«Aktualitātes budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē», «Gada
pārskata sagatavošanas aktualitātes», «Pilnas pašizmaksas
aprēķināšana, cenu veidošanas pamatprincipi un bezzaudējuma punkta
noteikšana», «Vadības grāmatvedība. Budžeta plānošana
uzņēmējdarbībā un noviržu analīze». Tāpat šobrīd ir stājušies spēkā
jauni Ministru kabineta noteikumi skaistumkopšanas jomā, un
piedāvājam aktuālas programmas šīs nozares speciālistiem minimālo
higiēnas prasību ievērošanai. Mudinot uzņēmējus radīt jaunus
produktus, esam izstrādājuši kursu programmas «Dizaina domāšana
uzņēmējiem», «Produkta veidošana un pārdošana», «Iecere (ideja)
veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai»,» stāsta ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Viņa piebilst, ka jaunajā sezonā īpaša
uzmanība tiks pievērsta sociālās uzņēmējdarbības atbalstam. Jau 20.
septembrī Jelgavā notiks Labklājības ministrijas organizētā
reģionālā diskusija par sociālo uzņēmējdarbību, bet 6. novembrī
mūsu pilsētā individuālas konsultācijas sniegs Sociālās
uzņēmējdarbības asociācijas vadība.

Savukārt jaunās uzņēmējas sievietes, kuru
uzņēmumi darbojas ne ilgāk kā trīs gadus, līdz 25. septembrim
aicinātas pieteikties, lai ievietotu informāciju par savu uzņēmumu
starptautiskā katalogā, kas tiks izstrādāts projekta
«Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu
centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos» gaitā.
«Jaunais katalogs no 17. līdz 19. oktobrim tiks prezentēts
starptautiskās konferences «Austrumi un Rietumi tiekas
Sanktpēterburgā» dalībniekiem,» piebilst L.Miķelsone.

Paplašināta Metālapstrādes mācību
parka bāze

Būtiskas pārmaiņas šovasar piedzīvojis ZRKAC
Metālapstrādes mācību parks – tā materiāltehniskā bāze papildināta
ar jaunām iekārtām, kas pavērs plašākas iespējas strādāt ar
mūsdienīgām tehnoloģijām. Metālapstrādes mācību parka vadītājs
Māris Ernstsons skaidro, ka jaunajā sezonā ne tikai tiek piedāvāta
iespēja apgūt metināšanas iemaņas, bet, paplašinot redzesloku un
kompetences, topošajiem metinātājiem tiek dota iespēja apgūt viedās
ražošanas metināšanas procesiem atbilstošu iekārtu vadību.
«Paplašinot mūsu parka materiālo bāzi, augustā visās metināšanas
kabīnēs ir dubultots metināšanas iekārtu skaits – tās ir jaunākās
paaudzes iekārtas, kas piemērotas viedajai ražošanai atbilstoši
«Industry 4.0»,» stāsta M.Ernstsons, piebilstot, ka mācību parku
papildinājuši pieci «ESAB Renegad» aparāti, un tās ir pirmās šāda
veida iekārtas Latvijā. «Tas nozīmē, ka mūsu mācību parks turpmākos
5–10 gadus būs ļoti konkurētspējīga izglītības iestāde,» norāda
Metālapstrādes mācību parka vadītājs.

Domājot par attīstību un pieprasījumu darba
tirgū, no nākamā gada janvāra ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā
varēs apgūt specifiskās kompetences lokšņapstrādes ciparvadības
darbgaldu lietošanai – optiskās šķiedras lāzergriešanas iekārtas
iestatīšana metāla lokšņu griešanai, pusautomātiskās lokšņu
materiālu noliktavu sistēmas, plazmas 3D griešana, izmantojot CNC
robotroku/manipulatoru, MAG metināšana, izmantojot CNC
robotroku/manipulatoru, inteliģentās ražošanas MAG metināšanas
procesu vadība un uzraudzība («Industry 4.0»).

Ar digitālajām tehnoloģijām
popularizēs kultūru

ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju
nodaļā uzsver, ka šajā jomā lielākais izaicinājums būs dalība
«Erasmus+» projektā «Crowddreaming», kas veltīts kultūras mantojuma
saglabāšanai un popularizēšanai ar digitālo tehnoloģiju palīdzību,
veicinot Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū. «Projektā
darbosies pedagogi no Horvātijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas.
No katras valsts būs 20 pedagogi, un Latviju pārstāvēs arī septiņi
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un
Jelgavas 4. vidusskolas skolotāji. Projekta gaitā pedagogiem notiks
apmācības, lai viņi varētu vadīt un atbalstīt jauniešus digitālo
projektu izstrādē, apgūstot digitālo projektu vadību, medijpratību,
dažādu IT rīku izmantošanu. Mācību gada otrajā pusē jaunieši
pedagogu vadībā izstrādās digitālos projektus, kuri tiks izvietoti
speciāli šim projektam radītā platformā internetā, un tā būs
lieliska iespēja popularizēt Jelgavas un Latvijas kultūras
mantojumu Eiropā,» stāsta Informācijas resursu un tehnoloģiju
nodaļas vadītāja Antra Škinča. S.Vīksna papildina, ka šī ir vēl
viena lieliska iespēja, kā paaugstināt Jelgavas pedagogu digitālās
prasmes, – pēc tam šie septiņi pedagogi varēs dalīties pieredzē ar
kolēģiem.

Gudro vecāku skola un Veselības
studija ģimenes labsajūtai

Tālākizglītības kursos jaunajā sezonā akcents
likts uz svešvalodu apguvi īsākā laikā, atbalstu sākumskolas vecuma
bērnu vecākiem, veselīga dzīvesveida programmām visai ģimenei un
senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra
Vanaga informē, ka izmaiņas ieviestas svešvalodu kursu piedāvājumā.
«Lai mācību process kļūtu dinamiskāks un vēl vairāk atbilstu mūsu
klientu mācību vajadzībām, esam saīsinājuši kursu garumu,
vienlaicīgi sadalot valodas apguvi detalizētākos valodas prasmes
līmeņos. Piemēram, angļu valodu līdzšinējo sešu līmeņu vietā šogad
piedāvājam apgūt astoņos prasmju līmeņos, reizē samazinot katra
līmeņa kursu ilgumu no 120 uz 100 stundām,» skaidro A.Vanaga,
aicinot uzņēmumus un organizācijas saviem darbiniekiem izvēlēties
kursus, kuros var apgūt valodu komunikācijai biznesa vidē vai
profesionālām darba vajadzībām. «Savukārt seniorus jaunajā mācību
gadā aicinām iesaistīties mērķprogrammā «Nesteidzīgās dzīves
skola», kurā ar prieku varēs mācīties runāt angliski, vāciski un
latviski, darboties digitālo fanu darbnīcā, fotodarbnīcā vai
dzīves­prieka darbnīcā,» piebilst A.Vanaga.

Turpinot īstenot Veselības veicināšanas
programmas bezmaksas aktivitātes, jauni piedāvājumi ZRKAC gaida arī
veselīga dzīvesveida piekritējus un ģimenes. «Darbu turpinās Gudro
vecāku skola, kas šogad veltīta 7–10 gadu vecu bērnu emocionālās
veselības jautājumiem. Jau 8. oktobrī semināru par bērnu psihisko
attīstību vadīs bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs. Vēl šajā ciklā
iekļauti semināri par patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstīšanu,
bērnu savstarpējām attiecībām sākumskolā un vardarbības atpazīšanu,
par bērna uzvedības deficīta un hiperaktivitātes izpausmēm un
atbalstu bērnam to mazināšanā, par vecāku patiesu klātbūtni,
ģimenes iekšējo mijiedarbību un emocionālās inteliģences
audzināšanu bērnos. Semināri bez maksas notiks reizi mēnesī,
turklāt arī šogad mēģināsim nodrošināt lekciju translēšanu
tiešsaistē, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju,» tā
A.Vanaga.

Oktobrī ZRKAC sāksies nodarbību cikls
«Veselības studija ģimenes labsajūtai», kas ir izglītojošu
nodarbību programma vecākiem un bērniem kopīgu zināšanu gūšanai par
dažādiem veselības jautājumiem. «Piemēram, Veselīgas garšas
piedzīvojuma meistarklasē bērni un vecāki ne tikai izzinās, kā
veidot veselīgu dienas ēdienkarti, bet arī paši iemācīsies
pagatavot vienkāršus ēdienus,» papildina A.Vanaga. Savukārt
meistarklases «Ar viedierīcēm pie galda» centrā būs ekrānierīces,
to ietekme uz attiecībām ģimenē un vienaudžu lokā, kā arī
personīgajiem sasniegumiem, fizisko un psihoemocionālo veselību.
«Ģimenes šajā meistarklasē varēs iepazīt dažādus pētījumos un
praksē pārbaudītus modeļus vied­ierīču paradumu disciplinēšanai, ar
kuru palīdzību nonākt pie sev vēlamā viedierīču lietošanas
scenārija, kādu gribētu redzēt savā ikdienā un ģimenē,» skaidro
nodaļas vadītāja.

Papildināts arī interešu kursu piedāvājums,
un viens no jaunumiem ir Žannas Dubskas treniņnodarbības un
lekcijas «Kā izvēlēties apģērbu atbilstoši ķermeņa proporcijām»,
kas notiks 8. oktobrī un 12. novembrī. Savukārt 16. oktobrī ZRKAC
aicina uz Agneses Zeltiņas aproču vēršanas meistarklasi.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva