17.2 °C, 2.1 m/s, 79.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāNākamā gada valsts budžetu virza uz Saeimu
Nākamā gada valsts budžetu virza uz Saeimu
05/12/2011

Valdība šodien akceptēja 2012. gada valsts budžeta likumprojektu, kas rīt, 6. decembrī, tiks iesniegs izskatīšanai Saeimā. Valdība apņēmusies, ka budžeta deficīts pēc ESA metadoloģijas nākamgad nepārsniegs 2,5% no iekšzemes kopprodukta.

Valdība šodien akceptēja 2012.
gada valsts budžeta likumprojektu, kas rīt, 6. decembrī, tiks
iesniegs izskatīšanai Saeimā. Valdība apņēmusies, ka budžeta
deficīts pēc ESA metadoloģijas nākamgad nepārsniegs 2,5% no
iekšzemes kopprodukta.

2012. gadā valsts konsolidētā budžeta
ieņēmumi prognozēti 4,516 miljardi latu, bet izdevumi – 4,641
miljardi latu. Salīdzinājumā ar 2011. gada budžeta plānu
likumprojektā paredzēts ieņēmumu palielinājums par 255,1 miljoniem
latu un izdevumu samazinājums 113,5 miljonu latu apmērā.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā
prognozēti 3,262 miljardi latu un izdevumi plānoti 3,253 miljardu
latu apmērā. Valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājums, salīdzinot
ar 2011. gada plānu, ir 93,2 miljoni latu jeb 2,8%. Tajā skaitā
izdevumu samazinājums 132,1 miljonu latu apmērā paredzēts ES
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Par 38,9 miljoniem latu palielināti
izdevumi valsts pamatfunkciju finansēšanai, tajā skaitā 10 miljoni
latu tiks novirzīti procentu izdevumiem, 11 miljoni latu –
sociālajiem pabalstiem, un 17,6 miljoni latu – subsīdijām un
dotācijām.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas
budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 1,269 miljardu
latu un 1,402 miljardu latu apmērā. Valsts speciālā budžeta
izdevumu samazinājums pret 2011. gada plānu ir 20,5 miljoni latu
jeb 1,4%.

Budžetā noteikts, ka pašvaldības
nākamgad saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet
valsts budžets – 20%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša
neapliekamais minimums būs 45 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojums par apgādībā esošu personu – 70 lati mēnesī.
Mērķdotāciju apjomu pašvaldībām nākamgad paredzēts 210 694 805 latu
apmērā, bet budžeta dotācija pašvaldībām likuma «Par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanu» normu izpildei paredzēts 15 491 371
lats.

2012. gada budžetā noteikts, ka
maksimālais valsts parāds gada beigās pēc nomināla var būt 6,2
miljardi latu, bet finanšu ministrs 2012. gadā varēs valsts vārdā
sniegt galvojumus 124 130 168 latu apmērā.

Budžetā arī noteikts, ka VAS
«Latvenergo» un VAS «Latvijas Valsts meži» no gūtās peļņas nākamgad
budžetā ieskaitīs 90%. Budžetā ieskaitāmā summa energokompānijai
gan nevarēs pārsniegt 36 miljonus latu, bet mežu apsaimniekotājam
būs budžetā nākamgad jāieskaita 90% no uzņēmuma rīcībā palikušās
tīrās peļņas un papildus maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu,
tai skaitā no iepriekšējos gados nesadalītās peļņas, 8 386 898 latu
apmērā, kopumā nepārsniedzot 51,6 miljonus latu.

Valsts budžeta likuma sagatavošanā
izmantota Latvijas iekšzemes kopprodukta prognoze 14,440 miljardu
latu apmērā.

Lai ievērotu fiskālos mērķus, valdība
akceptējusi fiskālās konsolidācijas pasākumus 127 miljonu latu
apmērā un vēlāk vēl papildu pasākumus 29,1 miljonu latu apmērā,
tādējādi kopējo iespējamo konsolidācijas apjomu plānojot 156,1
miljona latu apmērā. Konsolidācijas pasākumi gan vēl tiek saskaņoti
ar aizdevējiem.

Pēc budžeta prognozēm – gada vidējā
inflācija 2012. gadā būs 2,4%.

Tiek uzsvērts, ka likumprojekts
nodrošina atbilstošas valsts fiskālās politikas īstenošanu un
valsts budžeta izdevumus atbilstoši reālajai sociāli ekonomiskajai
situācijai valstī un pasaulē. Ministrijas un centrālās valsts
iestādes nodrošināja rūpīgu esošās apropriācijas analīzi ar mērķi
noteikt prioritātes savas darbības nodrošināšanai un veicamo
uzdevumu efektivitātes paaugstināšanai.

Valsts budžetā tiek paredzēti līdzekļi
sociālajām vajadzībām, tai skaitā tiek nodrošināti līdzekļi pensiju
un pabalstu izmaksai. Savukārt ES fondu apguve pozitīvi ietekmēšot
tautsaimniecības attīstību, tai skaitā eksporta apjoma pieaugumu,
sekmēs Latvijas ekonomikas konkurētspējas
paaugstināšanu.

Valdība koncentrēs ES finansējumu, kas
piešķirts valstij 2007. līdz 2013. gadu periodam, lai palielinātu
atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem, kas
atļauj optimizēt izmaksas tautsaimniecībai, veiks nepieciešamos
pasākumus, lai vienkāršotu ES fondu administrēšanas procedūras,
veicinot efektīvāku resursu izmantošanu un ātrāku finanšu līdzekļu
apriti.

Jau ziņots, ka otrdien, 6. decembrī,
finanšu ministrs Andris Vilks (V) pulksten 11 budžeta portfeli
svinīgi iesniegs Saeimā, trešdien, 7. decembrī, Saeimas Budžeta
komisija lems par 2012. gada valsts budžeta likuma projekta
nodošanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā, bet 8. decembrī
notiks Saeimas sēde, kurā budžeta projektu plānots izskatīt pirmajā
lasījumā.

LETA jau ziņoja, ka valdība pagājušajā
nedēļā pabeidza 2012. gada valsts budžetu pavadošo likumprojektu
izskatīšanu. Jau iepriekš valdība panāca vienošanos par papildu
29,1 miljona latu budžeta konsolidācijas pasākumiem, un kopējais
2012. gada budžeta konsolidācijas apjoms plānots 156,1 miljona latu
apmērā.

LETA