23.7 °C, 4.8 m/s, 52.4 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītība«Nākamajā profesijā bērni jāievirza jau bērnudārzā»
«Nākamajā profesijā bērni jāievirza jau bērnudārzā»
25/10/2012

Šodien Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notika bērnudārzu vadītāju ikmēneša sanāksme, kurā vadītāji tikās ar pilsētas mēru Andri Rāviņu un priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Rubli, lai pārrunātu paveikto un izvirzītu jaunus uzdevumus. Jau bērnudārzā mazajos ir jāraisa interese par inženierzinātnēm; ir jāstrādā, lai viņš dzīvē izvēlētos pareizo profesiju; jāaudzina bērns tā, lai viņš nebūtu tikai patērētājs, bet gan spētu uzņemties atbildību, sākt uzņēmējdarbību; jāaudzina patriotisms, lai viņš nebrauktu prom – tie ir tikai daži no definētajiem uzdevumiem.

Ritma Gaidamoviča

Šodien Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā notika bērnudārzu vadītāju ikmēneša
sanāksme, kurā vadītāji tikās ar pilsētas mēru Andri Rāviņu un
priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Rubli, lai pārrunātu paveikto un
izvirzītu jaunus uzdevumus. Jau bērnudārzā mazajos ir jāraisa
interese par inženierzinātnēm; ir jāstrādā, lai viņš dzīvē
izvēlētos pareizo profesiju; jāaudzina bērns tā, lai viņš nebūtu
tikai patērētājs, bet gan spētu uzņemties atbildību, sākt
uzņēmējdarbību; jāaudzina patriotisms, lai viņš nebrauktu prom –
tie ir tikai daži no definētajiem uzdevumiem.

Septembrī pilsētas vadība un Izglītības
pārvaldes speciālisti veica pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
apsekošanu, lai novērtētu situāciju pilsētas dārziņos. Šodien
A.Rāviņš pēc redzētā atzina: «Jūsu veikums ir vērtējams pozitīvi.
Jūs esat ielikuši sirdi un dvēseli, veidojot telpas, mācību
materiālo bāzi. Taču ir vesela virkne uzdevumu, ko vēl redzam darām
tuvākajā rītdienā.» Viņš uzsvēra, ka pamatuzdevums paliek nemainīgs
– veidot radošu, zinātkāru un drosmīgu jauno cilvēku, kurš nebaidās
uzņemties atbildību un ir gatavs izzināt, darīt, lai nebūtu tikai
patērētājs. «Pilsētai šobrīd vajadzīgi uzņēmīgi un ar inženiera
zināšanām bagāti cilvēki, kuri spēj rīkoties ar tehniku,» tā mērs,
norādot, ka šis varētu būt uzdevums arī bērnudārziem – audzināt
tādus mazos jelgavniekus, kurus piesaistītu šī nozare. Viņš
norādīja, ka šobrīd, lai jauniešus piesaistītu šīm zinātnēm,
veiksmīgi īstenots projekts un 1. ģimnāzijā ir inženierzinātņu
novirziens, skolēniem arī nodrošināta iespēja iegūt papildu
profesiju. «Reāli strādājot, esam sapratuši, ka 10. klasē jau ir
par vēlu tam pievērsties. Tāpēc šobrīd pamatskolās kopā ar
vāciešiem esam uzsākuši projektu par eksperimenta staciju
izvietošanu skolās, lai rosinātu bērnus domāt radoši, tehniski.
Taču turpmākais uzdevums būtu jau bērnudārzos likt akcentu uz to,»
tā mērs, piebilstot, ka šobrīd jau jūtams, ka tiem jauniešiem, kuri
1. ģimnāzijā apguvuši inženierzinātnes, ir pavisam cita domāšana.
Mērs uzsvēra, ka Jelgavas vienas no prioritārajām nozarēm ir
mašīnbūve un metālapstrāde, tāpēc uzņēmumos būs vajadzīgi
kompetenti speciālisti. Šobrīd daudz tiek runāts par jauniešu
bezdarbu, kas Latvijā ir 23 procenti. Kāpēc bezdarbs rodas?
Vispirms tāpēc, ka ir nepiemērota profesijas izvēle un jauniešiem
trūkst motivācijas kaut ko darīt. Šīs arī esot lietas, par ko jau
bērnudārzā jārunā, jāmāca, lai bērns, kas ir mūsu nākotne,
izvēlētos pareizo ceļu. «Bērnudārzi sākotnējā izglītības procesā ir
ļoti svarīgs komponents visā izglītības sistēmā,» tā
A.Rāviņš.

Tikšanās reizē viņš bērnudārzu
vadītājiem atklāja, ka Latvijas Pašvaldību savienība iestājusies
par pirmsskolas skolotāju algām, kas nāktu no valsts. Ja būšot
nepieciešams, vērsīšoties tiesībsargājošās institūcijās. Tāpat mērs
piebilda, ka nākamā gada pilsētas budžeta kontekstā izskatīs
iespēju vairāk palīdzēt privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm,
mēģinās atrast paņēmienus, kā atslogot daudzbērnu ģimeņu
dzīvi.

Tuvojoties valsts svētkiem, A.Rāviņš
novēlēja iestāžu vadītājiem un viņu vadītajiem kolektīviem audzināt
pret valsti atbildīgus mazos jelgavniekus. «Ir ļoti svarīga bērna
attieksme pret pilsētu, savu valsti, mājām. Aicinu piestrādāt pie
šīm tēmām, lai veidotu bērnus nopietnākus un stiprākus savā
pārliecībā pret valsti. Lai viņi vēlāk nebrauktu prom laimi meklēt
citur,» tā priekšsēdētājs, katrai iestādei dāvinot arī Jelgavas
dziesmas «Satiksimies Jelgavā!» vārdus, notis un ierakstu, lai arī
mazākie jelgavnieki var to iemācīties.

A.Rublis gan piebilda, ka ar katru gadu
bērnudārzos sajūta esot arvien patriotiskāka, jo daudzās grupiņās
iekārtota vieta ar valsts, pilsētas simboliku, un tieši tās esot
lietas, ar ko var sākt vairot piederības sajūtu.

Tikšanās reizē muzeja darbiniece Inese
Deksne aicināja vadītājus rosināt skolotājus uz muzeju nākt arī
bērnudārziem. Viņa uzsvēra, ka līdz šim laba sadarbība veidojusies
ar skolām, taču ar vēsturi esot jāsāk iepazīstināt jau daudz agrāk.
Tāpat muzejs labprāt sadarbotos ar bērnudārzu metodiķiem,
izstrādājot īpašus ceļvežus mazākā vecuma bērniem.

Iestāžu vadītāji tikšanos novērtēja
atzinīgi. Vērojot kopējo atmosfēru, šķiet, viņi ir gatavi
sadarboties, lai strādātu mazo un pilsētas labā. «Ir jauki, ka
pilsētas vadība arī par mums – pirmsskolas līmeni – neaizmirst. Es
pilnībā atbalstu un piekrītu tam, ka bērnus radināt pie kaut kā
jāsāk daudz agrāk, jo bērnudārznieks visu uztver ļoti nopietni – jo
tu vairāk viņam dod, jo vairāk bērns gūst. Runājot par
inženierzinātnēm – mēs jau dārziņā liekam akcentu uz izpēti dažādos
eksperimentos. Piemēram, par ūdeni. Kādas formas tas var būt, ka to
var iekrāsot, ir dažādi eksperimenti ar smiltīm. Ja būs idejas, kā
to darīt vēl, noteikti izskatīsim iespējas – esam gatavi
iesaistīties. Bērnos ir jāattīsta loģiskā domāšana un radošums,» tā
pirmsskolas izglītības iestādes «Zemenīte» vadītāja Mudīte
Gavrilko.

Foto: Ivars Veiliņš