15.5 °C, 2.7 m/s, 74.5 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaNamu pārziņa kvalifikāciju sadarbībā ar JNĪP Jelgavas tehnikumā apgūst seši jaunieši
Namu pārziņa kvalifikāciju sadarbībā ar JNĪP Jelgavas tehnikumā apgūst seši jaunieši
20/09/2014

Darba vidē balstītā izglītības programmā, kas Jelgavas tehnikumā tiek īstenota sadarbībā ar SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP), mācības uzsākuši seši jaunieši. Šī programma pēc pusotra gada ilgām teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām reālā darba vidē pavērs iespēju uzsākt darbu JNĪP vai kādā citā namu apsaimniekošanas uzņēmumā kā kvalificētiem namu pārziņiem.

www.jelgavasvestnesis.lv

Darba vidē balstītā izglītības
programmā, kas Jelgavas tehnikumā tiek īstenota sadarbībā ar SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP), mācības uzsākuši seši
jaunieši. Šī programma pēc pusotra gada ilgām teorētiskajām un
praktiskajām nodarbībām reālā darba vidē pavērs iespēju uzsākt
darbu JNĪP vai kādā citā namu apsaimniekošanas uzņēmumā kā
kvalificētiem namu pārziņiem.

Darba vidē balstīta profesionālā
izglītība ir mērķtiecīgi organizēta topošo nozaru speciālistu
izglītošana ne tikai skolā, bet arī konkrētos nozares uzņēmumos, un
paredz elastīgu mācību plānu atbilstoši iegūstamās profesijas
specifikai – teorētiskajām mācībām izglītības iestādē mijoties ar
darba pieredzi uzņēmumā. Izprotot priekšrocības, ko sniedz šāds uz
konkurētspējas palielināšanu darba tirgū vērsts apmācību modelis,
JNĪP, turpinot sadarbību ar Jelgavas tehnikumu, iesaistījusies
speciālistu sagatavošanā profesionālajā programmā «Nekustamā
īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana». Tā paredz iespēju
jauniešiem līdz 29 gadu vecumam pusotra gada laikā iegūt nama
pārziņa kvalifikāciju.

«Šis ir pirmais mācību gads, kad
Jelgavas tehnikumā tiek piedāvāta šāda darba vidē balstītas
izglītības programma, un vēlmi to apgūt izrādījuši seši jaunieši.
Būtiskākā priekšrocība ir tā, ka nodarbības vada savas jomas
speciālisti – JNĪP darbinieki, kuri vairāku gadu garumā, strādājot
Jelgavā lielākajā daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas uzņēmumā,
ieguvuši vērā ņemamu praktisko pieredzi. Tādējādi arī nodarbības
vērstas uz tādu speciālistu sagatavošanu, kas uzreiz pēc skolas ir
sagatavoti darbam reālā uzņēmumā, jo viņiem būs ne tikai
teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskā pieredze un izpratne par
namu apsaimniekošanas procesiem,» teikts JNĪP mājas
lapā.

Teoriju jaunieši apgūst Jelgavas
tehnikumā, kur kā lektori piesaistīti arī JNĪP speciālisti,
savukārt praktiskā apmācības un kvalifikācijas prakse notiks JNĪP
pieredzējušu darbinieku vadībā. Jauniešu izglītošanas procesā
pašlaik iesaistīti pieci JNĪP speciālisti: dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pamatus Jelgavas tehnikumā māca
JNĪP nekustamā īpašuma pārvaldniece Jūlija Zagorska; ēku
administratīvo apsaimniekošanu – JNĪP nekustamā īpašuma
pārvaldniece Marita Živa. Uzņēmuma Juridiskās daļas vadītāja Jana
Antsone jauniešus izglīto tādā mācību priekšmetā kā nekustamā
īpašuma tiesiskie pamati; tehniskais direktors Oļegs Kukuts – ēku
būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju apsekošana, savukārt JNĪP
IT un analīzes nodaļas vadītājs Alvis Stražinskis – saziņa un
informatīvā apmaiņa ar dzīvokļu īpašniekiem. Prakses vadītāja
topošajiem namu pārziņiem būs Ēku ekspluatācijas daļas vadītāja
Jeļena Baranovska, informē JNĪP.

Izglītības procesa rezultātā praktiskā
vidē tiks sagatavoti profesionāli namu pārziņi, kuri nodrošina namu
un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tiem funkcionāli
nepieciešamo zemesgabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot
Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības. JNĪP
augstu novērtē faktu, ka, beidzot apmācību kursu, jaunieši būs arī
praktiski apguvuši jomu, un uzņēmums ir gatavs pēc pusotra gada
viņiem piedāvāt darbavietu savā uzņēmumā.