18.4 °C, 1.7 m/s, 95.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNeappļautā zāle starp daudzdzīvokļu namiem – zemes īpašnieka atbildība
Neappļautā zāle starp daudzdzīvokļu namiem – zemes īpašnieka atbildība
29/06/2013

Daudzdzīvokļu mājas Meiju ceļā 16 iedzīvotāja pauž neizpratni par nenopļauto teritoriju pagalmā. «Ap mūsu māju, kuru apsaimnieko SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP), ir skaisti nopļauts zāliens, taču pagalmā ir teritorija, kurā zāle atstāta augam. Vai tiešām arī to nevarēja nopļaut, lai sakopta būtu visa apkārtne?» «Jelgavas Vēstnesim» jautā jelgavniece.

Sintija Čepanone

Daudzdzīvokļu mājas Meiju ceļā
16 iedzīvotāja pauž neizpratni par nenopļauto teritoriju pagalmā.
«Ap mūsu māju, kuru apsaimnieko SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP), ir skaisti nopļauts zāliens, taču pagalmā ir
teritorija, kurā zāle atstāta augam. Vai tiešām arī to nevarēja
nopļaut, lai sakopta būtu visa apkārtne?» «Jelgavas Vēstnesim»
jautā jelgavniece.

Kā skaidro JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis, uzņēmuma darbinieki seko līdzi tam, lai visu JNĪP
pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju apkārtne būtu sakopta, tostarp
atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem regulāri tiktu
nopļauts zāliens. Lai to nodrošinātu, noslēgts līgums ar uzņēmumu
«L&T», kas šajā sezonā arī veic JNĪP apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku
teritoriju zāliena nopļaušanu.

«Dzīvojamo māju kvartālos
pilsētā nereti ir zemesgabali, kuri pieder privātīpašniekiem, līdz
ar to par zāles nopļaušanu šajās teritorijās atbildīgs īpašnieks.
Iedzīvotājiem jāapzinās, ka JNĪP kā nama apsaimniekotājs dzīvokļu
īpašnieku uzdevumā rīkojas ar viņu naudu un ir atbildīgs par
konkrētai daudzdzīvokļu mājai piekrītošās teritorijas sakopšanu,»
uzsver J.Vidžis.

Jāpiebilst, ka JNĪP
apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām piekrītošās
teritorijas appļaušana tiek organizēta saskaņā ar grafiku.
Atsevišķos gadījumos gan iespējama divu trīs dienu nobīde, taču
JNĪP strikti kontrolē uzņēmumu, kuram uzticēti pļaušanas darbi, lai
nodrošinātu apsaimniekošanā esošo māju teritorijas uzturēšanu
kārtībā un līdz ar to arī dzīvokļu īpašnieku līdzekļu lietderīgu
izlietošanu.

Foto: JV