15.6 °C, 3 m/s, 72.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNeesošas būves no reģistra var dzēst bez maksas
Neesošas būves no reģistra var dzēst bez maksas
11/06/2012

Lai iedzīvotājiem dotu iespēju sakārtot savas saimniecības un salāgot reģistros rakstīto ar reālo situāciju, Jelgavā nekustamā īpašuma nodoklis par palīgēkām šogad vēl netiek piemērots. Taču pašvaldība īpašniekus aicina izmantot iespēju un tās palīgēkas, kuras dabā vairs nepastāv, no Kadastra reģistra dzēst bez maksas. To varēs izdarīt līdz 1. oktobrim.

Sintija Čepanone

Lai iedzīvotājiem dotu iespēju sakārtot savas saimniecības
un salāgot reģistros rakstīto ar reālo situāciju, Jelgavā nekustamā
īpašuma nodoklis par palīgēkām šogad vēl netiek piemērots. Taču
pašvaldība īpašniekus aicina izmantot iespēju un tās palīgēkas,
kuras dabā vairs nepastāv, no Kadastra reģistra dzēst bez maksas.
To varēs izdarīt līdz 1. oktobrim.

Kaut arī mūsu pilsētā kopumā šī problēma nav īpaši aktuāla,
atsevišķos gadījumos Kadastra reģistrā vēl aizvien figurē
palīgēkas, kas savulaik ir reģistrētas, taču patlaban reāli dabā
vairs nepastāv – ir nojauktas vai sabrukušas. Un par tām sistēmā
automātiski ik gadu tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc
noteiktiem kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada,
materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai
likumdošanai. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja pašvaldība tomēr nolemtu
nekustamā īpašuma nodokli piemērot arī par dzīvojamo māju
palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus, tad nodoklis
tiktu aprēķināts arī par tām palīgēkām – šķūnīšiem, garāžām,
siltumnīcām, piebūvēm –, kuras reāli dabā neeksistē, bet no
reģistra nav dzēstas.

Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas pārstāve Aija
Krūmiņa informē, ka līdz 16. maijam no reģistra dzēstas jau 27
neesošas būves Jelgavā.

Lai no Kadastra reģistra dzēstu palīgēkas, kuras dabā vairs
nepastāv, īpašniekam ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības Būvvaldē,
kas pēc apsekošanas dabā izsniedz atzinumu par būves neesamību, bet
pēc tam jāvēršas Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo
palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. 

Jāpiebilst, ka informāciju par to, kādas būves, tajā skaitā
palīg­ēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas
īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas Latvijas
valsts portālā www.latvija.lv un portālā www.epakalpojumi.lv,
izmantojot pakalpojumu «Mani dati kadastrā», portālā
www.kadastrs.lv, kā arī klātienē Valsts zemes dienesta Klientu
apkalpošanas centros. Jelgavā tas atrodas Akadēmijas ielā 19.