14.7 °C, 3.6 m/s, 74.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNepilns simts Jelgavas uzņēmumu maksās fiksēto ienākuma nodokli
Nepilns simts Jelgavas uzņēmumu maksās fiksēto ienākuma nodokli
13/06/2008

Maksāt fiksēto ienākuma nodokli par saimnieciskās darbības ieņēmumiem šā gada pirmajos piecos mēnešos pieteikušās 2064 personas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Jelgavas nodaļā šādu izteikuši apmēram 90 saimnieciskās darbības veicēji.

Anna Afanasjeva
Maksāt fiksēto ienākuma nodokli par saimnieciskās darbības
ieņēmumiem šā gada pirmajos piecos mēnešos pieteikušās 2064
personas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Jelgavas nodaļā šādu
izteikuši apmēram 90 saimnieciskās darbības
veicēji.

 

VID Zemgales reģionālās iestādes birojs
informē, ka ar šo gadu nodokļu maksātājs, kas reģistrējies kā
saimnieciskās darbības veicējs un kuram nav darba ņēmēju, var
izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja tā ieņēmumi
nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā. To paredz pērn
pieņemtie grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas
stājies spēkā no 1. janvāra.

Līdz ar fiksētā nodokļa spēkā stāšanos
atceltas patentmaksas. Personām, kas saņēmušas patentu, piemēro
likuma normas, kas bija spēkā agrāk. Ja šo fizisko personu
saimnieciskās darbības ieņēmumi šogad nepārsniedz 10 000 latu, tām
ir tiesības izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli no 2009.
gada.

Lai aprēķinātu fiksēto ienākuma nodokli,
saimnieciskās darbības veicējs vienkāršā ieraksta sistēmā uzskaita
saimnieciskās darbības ieņēmumus. Tā apmēru nosaka saskaņā ar
likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pielikumā minētajām
summām. Persona, kas izvēlējusies maksāt fiksēto ienākuma nodokli,
veic nodokļa avansa maksājumu 25 latu apmērā. Fiksēto ienākuma
nodokli nevar maksāt tie, kuri veic profesionālo darbību, proti,
sniedz jebkurus neatkarīgus profesionālus pakalpojumus ārpus darba
tiesiskajām attiecībām, piemēram, zinātnisko, literāro,
pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta,
zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka,
zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta,
inženiera vai arhitekta darbību.

Nodokļu maksātājiem, kas nolēmuši maksāt
fiksēto ienākuma nodokli, līdz 1. februārim par to bija jāinformē
VID teritoriālā iestāde. Jelgavas nodaļā to izdarījuši apmēram 90
saimnieciskās darbības veicēji. Tā kā tagad skaidrāk noteikti
kritēriji par profesionālās darbības veicējiem, šis skaitlis varētu
mainīties,– informē Dace Pētersone-Gūtmane no VID reģionālās
iestādes biroja.

Valstī kopumā maksāt fiksēto ienākuma
nodokli par saimnieciskās darbības ieņēmumiem pieteikušās 2064
personas, avansā katrs samaksājis 25 latus. Visvairāk fiksētā
ienākuma nodokļa maksātāju ir Liepājas rajonā – 186 un Aizkraukles
rajonā – 124. Savukārt vismazāk ir Cēsu un Daugavpils rajonā: katrā
tikai pa 28.

Tā kā fiksētais ienākuma nodoklis par
ieņēmumiem no saimnieciskās darbības ir salīdzinoši jauns
instruments, tāpēc daļa vēl nogaida, lai redzētu, kādi rezultāti
būs tiem, kuri tajā sākuši darboties. Sīkuzņēmēji atzinuši, ka
noteiktā fiksētā maksājuma maksa – 500 lati gadā un vēl 7 procentu
likme no ienākumiem, kas pārsniedz 10 000 latu, ir pārāk augsta.
Izdevīgāk esot rēķināt ienākuma nodokli (15procentu no šā gada
1.janvāra) no tīrās peļņas.

Pēc Mazo un vidējo komersantu un
amatniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājas Silvijas Grestes
domām, lai ieinteresētu mazos uzņēmējus, būtu jāpaaugstina
pašreizējais ienākumu slieksnis līdz nopietnam lielumam – 50 000
vai 100 000 latu gadā. 10 000 latu ienākumi gadā ir neliela summa,
turklāt tā nav tīrā peļņa, no tās jāatņem saimnieciskās darbības
izdevumi, un tad var iznākt, ka nodokļa maksātājs dzīvo zem
minimālā iztikas līmeņa un viņam vēl jāsamaksā valsts noteiktā
fiksētā maksa.

Nodokļu maksātāji, kam nepieciešami
papildu skaidrojumi,  var vērsties VID Zemgales
reģionālās iestādes Jelgavas nodaļā vai nosūtīt jautājumu uz epasta
adresi: vidzri.birojs@jelg.vid.gov.lv.