30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāNesēja atlīdzība būs jāmaksā arī par zibatmiņām, datoru aplikšanu vēl vērtēs
Nesēja atlīdzība būs jāmaksā arī par zibatmiņām, datoru aplikšanu vēl vērtēs
15/10/2012

Nesēja jeb autortiesību atlīdzība būs jāmaksā arī par USB zibatmiņām, savukārt personālo datoru aplikšana vēl tiks vērtēta. Joprojām ar šo nodevu netiks aplikti mobilie tālruņi.

Nesēja jeb autortiesību atlīdzība būs jāmaksā arī par
USB zibatmiņām, savukārt personālo datoru aplikšana vēl tiks
vērtēta. Joprojām ar šo nodevu netiks aplikti mobilie
tālruņi.

To paredz šodien Ministru kabineta komitejā atbalstītie Kultūras
ministrijas (KM) izstrādātie grozījumi attiecīgos valdības
noteikumos.

Pēc visu pušu uzklausīšanas Ministru kabineta komiteja šodien
kopumā atbalstīja Kultūras ministrijas izstrādātos grozījumus
attiecīgajos valdības noteikumos, taču premjers Valdis Dombrovskis
iestājās pret datoru aplikšanu ar nodevu, jo tāda ir retā Eiropas
valstī. Viņš mudināja līdz jautājuma izskatīšanai valdības sēdē
vēlreiz izvērtēt nepieciešamību ieviest šādu maksājumu.

Kā ziņots, Satversmes tiesa maijā uzdeva valdībai papildināt
sarakstu ar datu nesējiem un reproducēšanai izmantojamajām
iekārtām, par kurām maksājama autoratlīdzība. Četras autortiesību
organizācijas bija vērsušās Satversmes tiesā, uzskatot, ka savulaik
valdības apstiprinātais saraksts ir novecojis un nepilnīgs, jo tajā
nav iekļauti modernāki datu nesēji.

Grozījumi noteikumos paredz, ka atlīdzības lielumu nosaka kā
procentuālu likmi no datu nesēja vai reproducēšanai izmantojamās
iekārtas pirmās pārdošanas cenas Latvijas teritorijā. Visa veida CD
un DVD tie būs 6%, USB zibatmiņām – 4%, bet visa veida
personālajiem datoriem – 1%.

Patlaban spēkā esošajos noteikumos atlīdzību par tukšajiem datu
nesējiem noteikta kā konkrēta summa par vienību. Par audiokaseti un
minidisku (MD) jāmaksā trīs santīmi, par videokaseti – seši
santīmi, par CD-R un CD-RW disku – 10 santīmi un par DVD-R un
DVD-RW disku – 20 santīmu. Savukārt par dažādām iekārtām, kas var
tikt izmantotas autordarbu pārrakstīšanai, piemēram, CD un DVD
rakstītāju, videomagnetofonu, MP3 atskaņotāju ar integrētu cieto
disku jāmaksā viens lats.

Grozījumi paredz atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas
uz šīm iekārtām, kas praksē autordarbu pārrakstīšanai tiek
izmantotas ļoti reti vai vispār netiek izmantotas. Paredzēts arī
atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas uz minidiskiem, kā
arī mūsdienās reti izmantotiem nesējiem – audiokasetēm un
videokasetēm.

Grozījumi noteiks, ka tukšo datu nesēju un reproducēšanai
izmantojamo iekārtu izgatavotājiem un komersantiem, kas Latvijā
ieved šīs preces, būs pienākums nesēja atlīdzību administrējošajai
organizācijai sniegt informāciju par minēto preču pirmo pārdošanas
cenu Latvijā.

Iekasētās atlīdzības sadalījums pa autortiesību un blakustiesību
subjektu grupām tiks noteikts par visiem preču veidiem kopā, nevis
vairākās grupās, kā patlaban. Autoriem atlīdzība paredzēta 38,66%
apmērā, izpildītājiem – 30,67%, fonogrammu producentiem – 24%, bet
filmu producentiem – 6,67%.

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā noteikto termiņu,
grozījumiem noteikumos «Par tukšo materiālo nesēju un
reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās
iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību» jāstājas
spēkā jau šā gada novembrī.

Grozījumi gan vēl jāpieņem valdībai.

Nesēja atlīdzība saskaņā ar Autortiesību likuma 34. pantu ir
jāmaksā par likumīgi iegūto darbu kopēšanu personiskai lietošanai.
Likumā ir noteikts, ka atļauta vienas šādas kopijas izgatavošana.
Nesēja atlīdzība nav paredzēta autordarbu pirātisma radīto
zaudējumu kompensēšanai.

Lai izpildītu tiesas spriedumu, Kultūras ministrija veica
pētījumu par Latvijas iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz likumīgi
iegūtu autordarbu kopēšanu. Tas parādīja, ka likumīgi iegūtus
autordarbus personiskai lietošanai šogad ir kopējuši vien 13%
iedzīvotāju.

Vairumā gadījumu jeb 56% respondentu minējuši, ka darbus
kopējuši datora cietajā diskā, 44% aptaujāto kopējuši USB
zibatmiņā, savukārt 32% respondentu – DVD. Pārējos datu nesējus ir
izmantojusi mazāk nekā ceturtā daļa respondentu, kas ir veikuši
autordarbu kopēšanu personiskai lietošanai, jeb mazāk nekā 3% no
visiem pētījumā aptaujātajiem iedzīvotājiem.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
(LIKTA) uzskata, ka noteikumu grozījumos noteiktais jaunais
atlīdzības apmērs ir nepamatots, nesamērīgs un negatīvi ietekmē
Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, nostādot tos neizdevīgākā
situācijā pret citu Baltijas valstu komersantiem. Pēc LIKTA
aplēsēm, gadā iekasējamās nesēju nodevas apmērs pārsniegs
pusmiljonu latu, kas ir trīs reizes vairāk nekā Autortiesību un
komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība
(AKKA/LAA) atlīdzībās iekasēja 2011. gadā.

LETA