15.6 °C, 1.2 m/s, 89.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāNo 2016. gada sāks paaugstināt pensionēšanas vecumu
No 2016. gada sāks paaugstināt pensionēšanas vecumu
05/04/2011

Sākot ar 2016. gadu, pakāpeniski paaugstinās pensionēšanas vecumu, līdz tas 2021. gadā sasniegs 65 gadus, to paredz šodien valdības akceptētie grozījumi likumā «Par valsts pensijām».

Sākot ar 2016. gadu, pakāpeniski paaugstinās
pensionēšanas vecumu, līdz tas 2021. gadā sasniegs 65 gadus, to
paredz šodien valdības akceptētie grozījumi likumā «Par valsts
pensijām».

Kā aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijas pārstāve
Marika Kupče, likumprojekts paredz pensionēšanās vecuma
paaugstināšanu līdz 65 gadiem gan vīriešiem, gan sievietēm.

Pieaugs arī pensionēšanās vecums tiem cilvēkiem, kuriem ir
tiesības pensionēties piecus gadus pirms vispārējā pensionēšanās
vecuma – piecu un vairāk bērnu vecākiem, bērna invalīda vecākiem,
politiski represētiem cilvēkiem, Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Arī šiem cilvēkiem
pensionēšanās vecums pakāpeniski pieaugs, sākot ar 2016. gadu, līdz
2021. gadā tas sasniegs 60 gadus.

Tāpat ar 2016. gadu paaugstinās arī minimālo apdrošināšanas
stāžu no 10 līdz 15 gadiem. LM uzsver, ka ilgstošāks darba stāžs
nodrošina lielāku vecuma pensijas apmēru.

Atbilstoši likuma grozījumiem cilvēkam uz laiku tiks pārtraukta
invaliditātes pensijas izmaksa, ja tās saņēmējs, pārtraucot darba
attiecības, būs izvēlējies saņemt bezdarbnieka pabalstu. Šobrīd
bezdarbnieka pabalstu nevar saņemt vienlaikus arī ar citiem
sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem kā, piemēram, izdienas un
vecuma pensiju, slimības pabalstu, atlīdzību par darbspēju
zaudējumu.

Ņemot vērā, ka šobrīd valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā
viņa pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir izdienas pensijas
saņēmējs, nav tiesību uz vienreizēja pabalsta saņemšanu, likuma
grozījumos tiesības uz minēto pabalstu ir paredzētas arī izdienas
pensijas saņēmējam.

Patlaban tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem,
kuri sasnieguši 62 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav
mazāks par 10 gadiem.

LETA