26.6 °C, 5 m/s, 48.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNo nekustamā īpašuma nodokļa izvairīties nevarēs
No nekustamā īpašuma nodokļa izvairīties nevarēs
12/03/2010

«Mūsu mērķis nav sodīt, bet gan iedzīvotājus mudināt nokārtot nepieciešamās formalitātes, lai atbilstoši likumam tiktu nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis,» teic Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne. 

Sintija Čepanone
«Mūsu mērķis nav sodīt, bet gan iedzīvotājus mudināt
nokārtot nepieciešamās formalitātes, lai atbilstoši likumam tiktu
nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis,» teic Jelgavas pilsētas
pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne. 
No 2010. gada nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN) ieviests jauns
apliekamais objekts, kas attiecas uz privātpersonām. Iepriekš NĪN
tika iekasēts tikai par zemi, taču no šā gada ar nodokli apliktas
arī dzīvojamajās telpas un palīgēkas, kas tiek izmantotas
saimnieciskajā darbībā, kā arī kadastra reģistrā reģistrētas, bet
ekspluatācijā nenodotas ēkas. Lai jau savlaicīgi novērstu
ļaunprātīgus jaunā nodokļa nemaksāšanas gadījumus, pašvaldības
Būvvaldes speciālisti šomēnes sākuši apsekot zemesgabalus, uz
kuriem jau ir jaunbūves vai tās tikai top. «Pašlaik jau esam
pārbaudījuši vairāk nekā piecdesmit zemesgabalus un vairākos no
tiem konstatējuši pārkāpumus, piemēram, cilvēki dzīvo mājā, kura
nav nodota ekspluatācijā, objekts nav iekļauts kadastra reģistrā,
nav pagarināta būvatļauja. Taču visas šīs formalitātes ir
jānokārto, jo šogad nekustamā īpašuma nodoklis jāmaksā arī par
ēkām,» tā pašvaldības Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina,
akcentējot – pat ja ēkai ir tikai pamati, sienas, būvei jau ir
kadastrālā vērtība, no kā tad arī jāmaksā nodoklis. Tieši tādēļ,
apsekojot jaunbūves, iedzīvotāji tiek aicināti nodot ekspluatācijā
savus īpašumus vai vismaz tos reģistrēt Valsts zemes dienestā. Ja
konstatēts fakts, ka jaunbūve tiek izmantota dzīvošanai, bet netiek
veiktas tālākās darbības īpašuma vērtības noteikšanai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, būvju īpašnieki tiks administratīvi
sodīti. Tiesa gan – pašvaldības interesēs nav pirmām kārtām sodīt
iedzīvotājus, bet gan veicināt procesus, lai pašvaldība varētu
iekasēt tai likumā paredzēto nodokli.
 
«Pašvaldības ieņēmumu daļas prognoze ir ļoti saspringta, tādēļ
tiek veikti pasākumi, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu iekasēts NĪN
no visām personām, kam tas ir piemērojams. Ar nodokli apliekamas
arī ekspluatācijā nenodotas ēkas, kas jāreģistrē Valsts zemes
dienesta kadastra reģistrā. Tas īpaši attiecas uz iedzīvotājiem,
kuri ir uzbūvējuši dzīvojamās mājas un izmanto tās dzīvošanai pirms
nodošanas ekspluatācijā. Nodokļa iekasēšanai ir jābūt taisnīgai un
konsekventai!» uzsver pašvaldības izpilddirektore.
Jāatgādina, ka NĪN tiks iekasēts par vienģimenes un
dvīņumājām, daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dārza mājām, nedzīvojamo ēku
daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (piemēram, palīgēkas,
pirtis). Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka nodokļa
likme ir 0,1 procents no īpašuma kadastrālās vērtības, ja kadastra
vērtība nepārsniedz 40 000 latu; 0,2 procenti no kadastrālās
vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000;
0,3 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000
latu. Šis paziņojums par NĪN iedzīvotājiem tiks izsūtīts līdz 15.
septembrim.
Savukārt ar nodokli neapliek individuālo dzīvojamo māju un
daudzdzīvokļu māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo
sabiedrību garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskai
darbībai. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem personai, kura
vēlas saņemt šo nodokļa atvieglojumu, pašvaldībā līdz ir 1. jūlijam
jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapas var saņemt Jelgavas
pilsētas pašvaldības Informācijas aģentūrā.
 
Likums nosaka, ka ievērojamas nodokļa atlaides ir paredzētas
trūcīgajām ģimenēm – tā ir 90 procentu atlaide no aprēķinātās
nodokļa summas. Atvieglojumi ir noteikti arī politiski represētajām
personām par zemi un individuālajām ēkām, dzīvokli, nodokļa summu
samazinot par 50 procentiem. Savukārt papildus ar likumu
noteiktajiem NĪN atvieglojumiem 25. februāra domes sēdē noteiktas
iedzīvotāju kategorijas, kam nodokļa atvieglojumi paredzēti
Jelgavas pilsētā. Noteikumi paredz, ka atvieglojumi no taksācijas
gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 70 procentu
apmērā piešķirami nestrādājošam pensionāram, 1. un 2. grupas
invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi
mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu. Atlaide 50
procentu apmērā paredzēta personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu
personu, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz MK
noteikto minimālo darba algu un kuriem nav I vai II šķiras
mantinieku.