26.1 °C, 2.5 m/s, 58.3 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāNo oktobra paaugstinās garantēto minimālo ienākumu līmeni
No oktobra paaugstinās garantēto minimālo ienākumu līmeni
22/09/2009

No 1.oktobra garantētais minimālo ienākumu (GMI) līmenis tiks paaugstināts no 37 latiem uz 40 latiem pieaugušajam un uz 45 latiem bērnam, paredz valdībā atbalstītie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

No 1.oktobra garantētais minimālo
ienākumu (GMI) līmenis tiks paaugstināts no 37 latiem uz 40 latiem
pieaugušajam un uz 45 latiem bērnam, paredz valdībā atbalstītie
noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un grozījumi
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Tāpat noteikts maksimālais pašvaldības
noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem – trūcīgas
personas ienākumu līmenis personai mēnesī ir
90
lati
.

Labklājības ministrija (LM)
skaidro, ka pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus, kuros
tā ir tiesīga noteikt citu GMI līmeni valsts vecuma un
invaliditātes pensiju saņēmējiem, bet ne zemāku par noteikumos
noteikto līmeni un ne augstāku par līmeni, pie kura ģimene
(persona) tiek atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu.

Turklāt, novērtējot klienta materiālos
resursus, par ienākumiem netiks uzskatīts bērna kopšanas pabalsts,
piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par
dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem,
pirmie
50 lati no vecāku pabalsta,
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna
invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama
kopšana, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsts transporta
izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta
pārvietošanās, bērna piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts,
bezdarbnieka stipendija profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas
vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālās
izglītības ieguves laikā.

Turklāt no šā gada 1. oktobra līdz 2012.
gada 31. decembrim valsts nodrošina atbalstu pašvaldībām GMI līmeņa
pabalsta un dzīvokļu pabalsta izmaksu nodrošināšanai iedzīvotājiem
atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem.
Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumus pašvaldībām GMI
līmeņa pabalsta un dzīvokļu pabalsta izmaksu nodrošināšanai un
līdzekļu piešķiršanas kārtību nosaka
Ministru
kabinets
.

Tāpat, ja pašvaldība jau ir apmierinājusi
pamatotu iedzīvotāju pieprasījumu pēc pabalsta GMI līmeņa
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, tā, izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīga izmaksāt arī citus
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.

Jau ziņots, ka, pasliktinoties ekonomiskajai
situācijai valstī, jau no 2009. gada 1. janvāra paaugstināts
garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmenis no 27 latiem līdz 37
latiem personai mēnesī, palielinot to mājsaimniecību loku ar
minimāliem iztikas līdzekļiem, kas var pretendēt uz GMI pabalsta
saņemšanu.

Ar 2009. gada 1. jūliju atcelts ierobežojums
izmaksāt GMI pabalstu ne ilgāk par deviņiem mēnešiem, tādējādi
paredzot, ka mājsaimniecībai (personai) būs iespēja saņemt sociālo
palīdzību tik ilgā laika periodā, cik tas būs nepieciešams.

Tiek prognozēts, ka 2009. gadā trūcīgo personu
skaits varētu sasniegt 144 376 personas (6,4% no iedzīvotāju
skaita) un GMI pabalsta saņēmēju skaits – 57 750 personas (2,5% no
iedzīvotāju skaita) gadā.

Pēc aptuvenām aplēsēm, 2010.gadā atbilstību
trūcīgas personas statusam varētu noteikt aptuveni 200 000 personu
(8,8% no iedzīvotāju skaita) un GMI pabalstu varētu saņemt 100 000
personu (4,4% no iedzīvotāju skaita) gadā.

Saskaņā ar valdības lēmumu grozījumi
noteikumos stāsies spēkā no 1. oktobra.

LETA