14.2 °C, 0.6 m/s, 92.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāNo šodienas algas nodokļa grāmatiņa visiem būs tikai elektroniskā formā
No šodienas algas nodokļa grāmatiņa visiem būs tikai elektroniskā formā
01/06/2014

No 1. jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), informē VID.

No 1. jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa
grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan
tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), informē
VID.

Līdz 2014. gada 1.jūnijam papīra formātā izsniegtās algas
nodokļa grāmatiņas pēc 1. jūnija vairs nebūs derīgas un
izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek
darba devēja vai citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus,
savukārt tās, kas ir fiziskās personas rīcībā, – piecus gadus.

Personām, kurām līdz 1. jūnijam jau ir izsniegta algas nodokļa
grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tiks aizstāta ar
elektronisko algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām
(arī nepilngadīgajām), kurām līdz 1. jūnijam nebūs izsniegta algas
nodokļa grāmatiņa papīra formā, būs nepieciešama algas nodokļa
grāmatiņa, tad personai par to jāiesniedz iesniegums VID, un vienas
dienas laikā tiks izveidota elektroniskā algas nodokļa
grāmatiņa.

Tāpat no šodienas, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz
līgums ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju varēs, izmantojot portāla
www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus
(internetbankas lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas
pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs izsniegto elektronisko paraksta viedkarti
(e-parakstu).

Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešana nozīmē to, ka
no šodienas gan juridiskas personas (darba devēji), gan fiziskas
personas (darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) algas
nodokļa grāmatiņā ietverto informāciju varēs aplūkot elektroniskā
formā un arī nepieciešamos ierakstus un izmaiņas tajā varēs veikt
elektroniskā formā.

VID vērš uzmanību, ka līdz ar elektroniskās algas nodokļa
grāmatiņas ieviešanu fiziskām personām būs gan jauni pienākumi, gan
jaunas iespējas pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā
elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Ja persona uz 2014. gada 31.maiju strādā pie tā paša darba
devēja, pie kura tā strādāja arī 2013. gadā, tā ir vienīgā personas
ienākumu gūšanas vieta un darba devējam šobrīd ir iesniegta algas
nodokļa grāmatiņa papīra formā, VID šo informāciju personas
elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs automātiski.

Savukārt, ja personai ir vairākas darba vietas un 2013. gadā
algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vieta ir mainīta, tad no
šodienas personai obligāti elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā
ir jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju,
kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta, kur personai piemēros
neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus, jo šajā gadījumā VID
nav iespējams identificēt, kurā ienākumu gūšanas vietā algas
nodokļa grāmatiņa ir iesniegta uz 2014. gada 31. maiju.

Gadījumos, kad VID nebūs iespējams aktualizēt personas ienākumu
gūšanas vietu (VID rīcībā nav informācijas par to, kurš ienākumu
izmaksātājs piemēro neapliekamo minimumu), personai pašai jāatzīmē
vēlamā ienākumu gūšanas vieta.

No šodienas personai EDS būs iespēja iesniegt paziņojumu par
apgādībā esošajām personām elektroniski, atzīmēt (mainīt) darba
devēju (ienākumu gūšanas vietu), kur iesniegta grāmatiņa, atzīmēt
informāciju, kura būs vai nebūs pieejama darba devējam.

VID vērš uzmanību, ka šīs atzīmes persona savā elektroniskajā
algas nodokļa grāmatiņā varēs veikt brīvprātīgi. Ja persona
nevēlēsies, lai darba devējam ir redzama, piemēram, informācija par
personas invaliditāti, EDS elektroniskajā grāmatiņā atzīmi par to
varēs neizdarīt, taču persona pienākošos nodokļu atvieglojumus
varēs saņemt, nākamajā gadā iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju.

Ja personai līdz šodienai nav bijusi izsniegta algas nodokļa
grāmatiņa papīra formā, bet tā ir nepieciešama jau pēc 1. jūnija,
personai jāvēršas ar iesniegumu VID par elektroniskās algas nodokļa
grāmatiņas piešķiršanu (elektroniski, EDS sistēmā vai arī papīra
formā), un vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas VID EDS
tiks izveidota personas elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.

Personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ietvertā
informācija ir pieejama tikai pašai personai, tās darba devējam un
VID.

Darba devējiem, izmantojot EDS, būs pieejama informācija par
saviem darbiniekiem – tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus
piemērot pie konkrētā darba devēja, – un aktuālie piemērojamie
nodokļu atvieglojumi, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis.

Savukārt VID elektroniski informēs darba devēju par izmaiņām
saistībā ar darbiniekiem piemērojamajiem atvieglojumiem, nosūtot
informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā «Sarakste ar
VID».

VID vērš uzmanību, ka visas izmaiņas Elektroniskajā algas
nodokļa grāmatiņā var veikt arī, personīgi ierodoties VID Klientu
apkalpošanas centrā, vēlamās izmaiņas norādot iesniegumā papīra
formā un iesniedzot VID darbiniekam. Šādos gadījumos VID darbinieks
veiks izmaiņas personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā un
par veiktajām izmaiņām izsniegs personai izdruku papīra formā.

LETA