25.3 °C, 1.3 m/s, 65.2 %

Pilsētā

No šodienas sodīs trokšņotājus
07/09/2011

Šodien, 7. septembrī, spēkā stājas grozījumi Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumos par trokšņošanu. Izmaiņas paredz, ka par trokšņošanu, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, var piemērot sodu līdz 50 latiem. Bet, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā, var uzlikt naudas sodu līdz 250 latiem.

Ritma Gaidamoviča

Šodien, 7. septembrī, spēkā
stājas grozījumi Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumos
par trokšņošanu. Izmaiņas paredz, ka par trokšņošanu, ja tas traucē
apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, var
piemērot sodu līdz 50 latiem. Bet, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti
gada laikā, var uzlikt naudas sodu līdz 250
latiem.

Jelgavas Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce informē, ka
tieši šodien spēkā stājas noteikumi «Grozījumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošajos noteikumos
Nr.10-15 «Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi»» par
trokšņošanu.

Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības
noteikumi papildināti ar punktu, kurā minēts, ka par trokšņošanu,
ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju
normālu darbību, bet nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas
saskaņoti ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, un troksnim nav
pastāvīgs raksturs – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
50 latiem. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti viena gada laikā, uzliek
naudas sodu līdz 250 latiem.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
aicina iedzīvotājus būt iecietīgākiem citam pret citu sadzīvisku
situāciju rezultātā radušos trokšņu dēļ – piemēram, bērnu raudas,
dzīves vietas uzkopšana, remontdarbi un citi, un vērš uzmanību, ka
minētie grozījumi stingri tiks piemēroti sistemātiskiem
trokšņotājiem, kas traucēs apkārtējo personu mieru un atpūtu.
Jāpiebilst, ka jau līdz šim nereti Pašvaldības policijas darbinieki
izteikuši brīdinājumus trokšņotājiem – visbiežāk iedzīvotājiem,
kuri ļoti skaļi klausās mūziku, tādējādi traucējot apkārtējos. Taču
no šodienas skaļākajiem trokšņotājiem policija varēs piemērot arī
sodu.

Foto: Ivars Veiliņš