23.7 °C, 3.8 m/s, 78.5 %

Pilsētā

Nojauks graustu Kooperatīva ielā
28/07/2011

Šodien Jelgavas domes deputāti vienojās, ka atļaus SIA «RTS Infra construction» bez atlīdzības nojaukt nepabeigto ēku Kooperatīva ielā 1c. Uzņēmumam būvgruži nepieciešami bīstamo atkritumu izgāztuves «Kosmoss» sanācijai un tas šobrīd jau nojauc septiņas bijušā Pārlielupes cietuma ēkas.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas domes deputāti vienojās, ka atļaus SIA
«RTS Infra construction» bez atlīdzības nojaukt nepabeigto ēku
Kooperatīva ielā 1c. Uzņēmumam būvgruži nepieciešami bīstamo
atkritumu izgāztuves «Kosmoss» sanācijai un tas šobrīd jau nojauc
septiņas bijušā Pārlielupes cietuma ēkas.

Kooperatīva ielā 1c atrodas 90. gadu sākumā celta, nepabeigta
ēka – jaunbūve, saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra
informācijas sistēmas datiem – sakaru mezgls. Tehniskā apsekošana
liecina: jaunbūve ir lietošanai bīstama un tā ar savu pastāvēšanu
kopumā apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā Jelgavas
pilsētvides ainavu. Atbilstoši tehniskās apsekošanas rezultātiem
ēka jānojauc līdz pamatiem, liecina informācija pašvaldības mājas
lapā.

Ēkas celtniecības atļauja tika izsniegta 1987. gada 13. februārī
– tur bija paredzēts uzbūvēt automātiskās telefona centrāles, pasta
un krājkases ēku. 2010. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija lūdza SIA «Lattelecom» sniegt informāciju par tālāko
rīcību attiecībā uz šo ēku. «Lattelecom» apliecināja, ka tā nav
viņu īpašums. Saskaņā ar Civillikuma 417. pantu jaunbūve ir
piekritīga valstij, tādēļ šā gada 25. maijā Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija lūdza VAS «Valsts nekustamie īpašumi»
sniegt informāciju, vai jaunbūve atrodas VAS īpašumā vai valdījumā
un kāda ir tālākā plānotā rīcība, ņemot vērā, ka tā ir bezsaimnieka
manta. VAS atbildēja, ka būve neatrodas Finanšu ministrijas vai VAS
valdījumā vai pārvaldīšanā un viņu rīcībā nav informācijas par tās
piederību vai atrašanos uzskaitē. Tāpat VAS informēja, ka tai nav
principiālu iebildumu pret to, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība par
saviem līdzekļiem veic ēkas nojaukšanu.

Pašvaldība publicēja aicinājumu atsaukties ēkas īpašnieku, bet
vēl divu gadu laikā informācija par īpašnieku nav saņemta. Tāpēc
pašvaldība, vadoties pēc normatīvajiem aktiem, izvērtējot ēkas
tehnisko stāvokli un SIA «RTS Infra construction» iesniegumu ar
lūgumu šo ēku nojaukt, nolēma graustu demontēt.

Foto: Ivars Veiliņš