19 °C, 3.5 m/s, 72.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNolemj iesniegt projektus maģistrālās ielas posma un Sv Trīsvienības baznīcas torņa sakārtošanai
Nolemj iesniegt projektus maģistrālās ielas posma un Sv Trīsvienības baznīcas torņa sakārtošanai
09/10/2008

Šodien Jelgavas domes sēdē deputāti nolēma iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu konkursā. Projektiem gūstot atbalstu, paredzēts īstenot Lielās ielas un Dobeles šosejas posmu rekonstrukciju, kā arī Sv.Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošanu.

Zane Auziņa 

Šodien Jelgavas domes sēdē
deputāti nolēma iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projektu konkursā. Projektiem gūstot
atbalstu, paredzēts īstenot Lielās ielas un Dobeles šosejas posmu
rekonstrukciju, kā arī Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
atjaunošanu.

 

Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektors informē, ka Jelgavas dome nolēma iesniegt ERAF
projektu konkursā projekta iesniegumu «Transporta infrastruktūras
sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības
uzlabošanai» un «Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra
izveide Jelgavā». Abi projektu pieteikumi tiks iesniegti ERAF
programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» aktivitātē «Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai».

Projekta «Transporta infrastruktūras
sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības
uzlabošanai» kopējās izmaksas ir 5 050 000 latu, bet pašvaldības
līdzfinansējums projektā ir 868 048 lati. Realizējot šo projektu
paredzēta Lielās ielas posma rekonstrukcija no Dambja ielas līdz
Māras ielai un Dobeles šosejas rekonstrukcija posmā no Māras ielas
līdz Atmodas ielai.

Šajā posmā paredzēts izveidot četru
joslu brauktuvi, tādējādi nodrošinot pilsētu šķērsojošās
maģistrāles Rīgas iela – Lielā iela – Dobeles šoseja vienādu
brauktuvju joslu skaitu un platumu. Tāpat plānots atjaunot asfalta
segumu, izveidot gājēju ietves un veloceliņus, rekonstruēt ārējo
apgaismojumu un ierīkot jaunas sabiedriskā transporta
pieturvietas.

Savukārt projekta «Reģiona nozīmes
tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā» kopējās
izmaksas ir 1 812 600 lati, un pašvaldības līdzfinansējums – 571
845 lati.

Projekta mērķis ir atjaunot
Sv.Trīsvienības baznīcas torni kā valsts nozīmes kultūrvēsturisko
pieminekli, izveidojot to par reģionālas nozīmes tūrisma un
kultūrizglītības centru, piedāvājot tūrismā iesaistītu objektu ar
mūsdienīgu pakalpojumu klāstu. Tādējādi tiktu atjaunots pilsētvides
kultūrvēsturiskais mantojums, dodot nozīmīgu labumu pilsētas un
Zemgales ekonomiskai attīstībai un reģionālās identitātes
nostiprināšanai.