11 °C, 4.8 m/s, 91.9 %

Pilsētā

Noskaidrots, kā jūtas pensionāri
22/05/2008

Apkopoti gada sākumā veiktās aptaujas «Kā jūtas pensionārs Jelgavā?» rezultāti. Tie liecina, ka 90 procenti pensionāru saņem pensiju, kas ir zemāka par valstī oficiāli noteikto iztikas minimumu, taupīts tiek uz uztura un veselības rēķina.

Ritma Gaidamoviča

Apkopoti gada sākumā veiktās aptaujas «Kā jūtas pensionārs
Jelgavā?» rezultāti. Tie liecina, ka 90 procenti pensionāru saņem
pensiju, kas ir zemāka par valstī oficiāli noteikto iztikas
minimumu, taupīts tiek uz uztura un veselības rēķina.

Pētījumā, kura mērķis bija noskaidrot, kā pensionāri tiek galā ar
ekonomiskajām un sociālajām problēmām, lai, pamatojoties uz
anketēšanas rezultātiem, piedāvātu savu redzējumu par izmaiņām
pensiju likumā, piedalījušies 332 pilsētas pensionāri.
Galvenie pētījuma secinājumi: trešā daļa pensionāru dzīvo zem
iztikas minimuma, tādējādi tiek pārkāpts Satversmes 37. pants;
vidēji 43 procentus no pensijas pensionāri tērē komunālo maksājumu
veikšanai – tie, kas dzīvo labiekārtotākos dzīvokļos, tērē pat 50 –
60 procentus. Pēc pētījuma veicēju aprēķiniem, pensionāram 50 – 60
latus vajadzētu tērēt pārtikai, taču ar pensiju, kas ir zem iztikas
minimuma, nevar segt maksājumus un vēl pilnvērtīgi nodrošināt sevi
ar pārtiku. «Lai netiktu pārkāptas cilvēku pamattiesības uz uzturu
un mājokli, valstī steidzami jāpalielina pensijas līdz iztikas
minimumam vai jākompensē komunālo maksājumu, medicīnas pakalpojumu
un transporta izdevumi, sevišķi tas attiecināms uz vientuļajiem
pensionāriem,» teikts pētījumā.
«Vairāk nekā puse aptaujāto – 68 procenti – izteikuši vajadzību pēc
zupas virtuves pilsētā, taču, ierīkojot to, jāņem vērā pieejamība,
tāpēc zupas virtuvi vajadzētu ar organizētiem izdales punktiem
mikrorajonos, nevis tikai centrā,» secināts
pētījumā.    
Aptaujas iniciatori izteikuši arī priekšlikumus valstij, kas nodoti
labklājības ministrei Ivetai Purnei. Pensionāru biedrības pārstāvji
uzskata – ņemot vērā lielo nevienlīdzību ienākumos starp bagātajiem
un trūcīgajiem valsts iedzīvotājiem, valstī jāievieš progresīvais
ienākumu nodoklis; dividendes, kas tiek izlietotas patēriņam,
jāapliek ar 10 procentu nodokli. Pēc pētījuma veicēju domām,
pensiju indeksācija jāveic visām pensijām. Mazākām pensijām
koeficientam jābūt lielākam, lai kompensētu dzīves dārdzības
pieaugumu.
Jelgavnieki ar pētījuma rezultātiem var iepazīties mājas lapā
www.jelgava.lv.