20.9 °C, 2.1 m/s, 90.7 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaNoslēgumam tuvojas diplomdarbu aizstāvēšana LLU
Noslēgumam tuvojas diplomdarbu aizstāvēšana LLU
11/06/2010

Lielākajā daļā fakultāšu aizstāvēti gan bakalaura, gan maģistra darbi, bet dažās studentu atbildīgākais uzdevums – diplomdarbu aizstāvēšana – vēl turpinās, ziņo LLU Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Ilva Vastlāve. Taču šobrīd pasniedzēji ir izvērtējuši darbu aktualitāti un kvalitāti, to «klupšanas akmeņus» un citas lietas.

Ritma Gaidamoviča

Lielākajā daļā fakultāšu aizstāvēti gan bakalaura, gan
maģistra darbi, bet dažās studentu atbildīgākais uzdevums –
diplomdarbu aizstāvēšana – vēl turpinās, ziņo LLU Sabiedrisko
attiecību daļas speciāliste Ilva Vastlāve. Taču šobrīd pasniedzēji
ir izvērtējuši darbu aktualitāti un kvalitāti, to «klupšanas
akmeņus» un citas lietas.

Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) un Lauku inženieru fakultātē
(LIF) šī gada studiju gala pārbaudījumi jau aizstāvēti un novērtēti
ar atzīmēm. Par darbu aktualitāti un kvalitāti aicināti izteikties
ilggadēji un pieredzējuši komisiju locekļi – SZF Socioloģijas
katedras pasniedzēja Laima Barisa un LIF Valsts eksaminācijas
komisijas priekšsēdētājs Latvijas būvinženieru savienības valdes
priekšsēdētājs Mārtiņš Straume.

LIF studentu noslēgumu darbos raksturīgi, ka pamatā
diplomprojekti bijuši par publiskajām un dzīvojamām ēkām, bet
ražošanas objekti tikuši pētīti tikai atsevišķos gadījumos. «Tas ir
skumji, jo šī tendence norāda, ka ražošanas atdzimšana, ar to
saprotot ekonomiskās situācijas uzlabošanos valstī, tuvāko gadu
laikā, vadoties no diplomdarbu vadītāju un diplomandu skatījuma,
nav gaidāma,» secina Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs
Latvijas būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs
M.Straume.

SZF diplomdarbu kvalitāte, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
ir augusi, bet līdz ar to arī prasības. «Viens no kvalitātes
rādītājiem, piemēram, ir pētnieciskās metodes. Arvien vairāk tiek
izmantotas ne tikai kvantitatīvās, bet arī kvalitatīvās pētījumu
metodes, kā arī arvien vairāk un veiksmīgāk kombinētas abas,» vērtē
ilggadējā SZF Socioloģijas katedras pasniedzēja L.Barisa.

Arī LIF diplomprojektu kvalitāti nosaka vesela virkne kritēriju.
«Pamatā kompleksās kvalitātes prasības, kuras nepieciešamas,
izstrādājot darbu, diplomprojektos kaut daļēji bija ievērotas.
Iepriecina, ka lielai daļai no diplomandiem bija veikti projektēto
objektu energoefektivitātes aprēķini,» sacīja M.Straume.

Izstrādājot diplomdarbu SZF, par grūtāko uzdevumu L.Barisa
uzskata neapjukšanu plašajā informācijas avotu klāstā. «Atsevišķos
darbos parādījās zināmas problēmas datu apstrādes jautājumā. Taču
ir jāuzteic studenti, kuri lieliski orientējas socioloģijas
teorijās,» studentu veikumu novērtē pasniedzēja.

Savukārt M.Straume secina, ka pēc studentu atbildēm uz
eksaminācijas komisijas jautājumiem var spriest, ka vidējā studiju
apmācību atzīme ir spogulis diplomanda faktiskajām teorētiskajām
zināšanām. Aizstāvēšanas laikā labāka varēja būt informācija par
uzdotā uzdevuma izpildi. Šajā gadā, tāpat kā iepriekšējos, bija
diplomprojekti, kas ar realizētajām idejām un tehniskajiem
risinājumiem vērtēšanas komisijām sagādāja gandarījumu.

Foto: no LLU arhīva